Až si budete v příštím roce prohlížet kalendář Tábora, nebude autorem fotografií jediný člověk. Tedy pokud radnici vyjde její plán. Starosta Fišer proto vyzývá i další autory, a to i amatéry, aby se na tvorbě kalendáře pro rok 2012 podíleli. Oprávněně pak ponese název Živý Tábor očima jeho obyvatel.

Odborná komise bude snímky hodnotit podle zadaných kritérií: zda fotografie drží zadané téma, je originální a přitom i vtipná a dále se zaměří na splnění technických podmínek. Radnice již vyhlásila i žánrové zaměření fotografií. Na soutěžních snímcích by se měla objevit typická místa vystihující Tábor (Staré město, Jordán, sídliště Nad Lužnicí a podobně). Do druhé kategorie můžete zaslat situační momentky s živými bytostmi (lidé, zvířata) v kulisách města. Do třetího okruhu budou zařazeny fotografie z kulturních, sportovních a společenských akcí s pozadím Tábora.

Uzávěrka přijímání návrhů je stanovena na 20. září a o výsledku se rozhodne v říjnu.

Jeden autor může do soutěže zaslat maximálně pět fotografií v digitální podobě. K tomuto účelu je zřízena zvláštní mailová adresa: kalendar2012@mutabor.cz. Poštou je možné zásilku odeslat na adresu odboru kultury. Jak uvádí tajemník Lubomír Šrámek, za použité fotografie nebude honorář. Autoři obdrží autorské výtisky kalendáře, který nebude předmětem komerčního využití. Další informace budou na městském webu.