Tak ušetří peníze

„Snížíme tak režijní náklady, které již nebudou zdvojené, tím ušetříme zhruba sto padesát korun za jedno zúčtovací místo, respektive jednu domácnost,“ řekl starosta Vladimír Mašek a dodal, že vodohospodářská správa vyžaduje odborný, specializovaný dohled, což obci umožní uzavřená smlouva.