Dlouhých tři sta let se jedinečná událost, kterou teď v Tučapech prožívají, nemusí opakovat. Před hasičskou zbrojnicí ve Dvorcích zvonař Michal Votruba před očima obyvatel odlévá nový zvon, který bude stejně jako kaplička zasvěcen sv. Vojtěchovi. Na jeho svátek se ve Dvorcích koná pouť, a právě v ten den ho zavěsí do zvonice kapličky. Nahradí původní, poškozený zvon z roku 1773.

„V pátek jsme vypalovali formu zvonu a postavili tavicí pec. Dnes v ní zatopíme a roztavíme pětatřicet kilogramů materiálu, což je měď a cín, a zvon odlijeme. Teprve v neděli můžeme formu rozbít, abychom z ní zvon získali," nastínil postup zvonař Michal Votruba. Tím ale práce nekončí. Dílo si pak odveze domů, kde povrch obrousí dohladka a vyrobí srdce zvonu, závěs a kování.

„V konečné fázi bude zvon tmavý, ale nápisy na něm budou zlatě svítit," doplnil.

Hodnota zvonu je odhadnuta na 31 tisíc korun a v obci na jeho pořízení vznikla veřejná sbírka. Ve Dvorcích může zvonit minimálně 300 let.

„O novém zvonu jsme uvažovali dva roky. Jelikož nám starý dosloužil a nezvoní, jak bychom si přáli, rozhodli jsme se, že pořídíme nový," sdělil starosta Pavel Novák, který se na výrobě podílí.

Práce zvonaře přilákala desítky lidí. Kromě dětí z tučapské základní a mateřské školy i řadu místních obyvatel. Mezi nimi také Marii Novákovou z Dvorců.

„Přišla jsem se podívat, protože jsem byla zvědavá, jak se zvon vyrábí. Nikdy jsem to neviděla a jsem ráda, že tady máme příležitost být u toho," ohodnotila.