„Loni tu odebral vzorky vody ze všech tří polovysušených jezírek a letos k nám přijede s přednáškou Voda kolem nás,“ naznačila Eva Mačurová sobotní program, který začne v 15 hodin výstavou fotografií úspěšného studenta veselské ekologické školy Dominika Ješe.

Eva Mačurová upřesnila i výsledky rozboru vody, jichž se učitel veselské školy sám ujal.

„Voda tady sice vzácná není, ale je docela kvalitní. Zajímavé však je, že v každém jezírku má jiné složení a hodnoty, to nám připadá divné,“ zamýšlí se.

 Pokud byste chtěli přijít tomuto zjištění na kloub, vydejte se v sobotu do lomu, kde se potkáte i se studentem třetího ročníku ekologické školy Dominikem Ješem. Ten letos svou fotografií nazvanou Dobrého chemika oheň nepálí, zaujal komisi celostátního finále soutěže Svět (je) chemie.

Půlhodinová přednáška o vodě začne v 15.15 hodin a po ní bude následovat povídání o Velikonocích, jarní rovnodennosti a českých zvycích. Pro děti majitelé lomu opět připravili zdobení velikonoční vrby.
Do lomu dojedete autem, ale také městskou dopravou, autobusem číslo 30 a 31 až na zastávku Měšice náměstí. Pak kus pěšky.