V Táboře na křižovatce u Černých mostů začala výměna železničního mostu ve směru do Bechyně. V místě je snížen počet jízdních pruhů a omezení  bude platit do konce července. Snesení konstrukce, a tedy úplná uzavírka vozovky, je naplánováno na noc z pátého na šestého května, stejný režim bude platit pro montáž nové konstrukce, v noci  na 31. května. Pro potřeby stavby bude uzavřena Mostecká ulice, zhruba 20 metrů od křížení s Budějovickou ulicí. Výluka na trati do Bechyně potrvá od 2. května do  26. června. Cestující poveze autobus. V době uzavírek se bude jezdit po vyznačených trasách, které využijí i vozy MHD. 

Správa železniční dopravní cesty nyní vymění konstrukci mostu na trati do Bechyně a za rok má v plánu se na místo vrátit. Tentokrát se k zemi snese most ve směru na Horní Cerekev. K výměnám dochází z důvodu špatného stavu mostů. Po ukončení prací budou pod mosty rozšířeny komunikace tak, aby se na silnici vešel jak chodník, tak cyklostezka. Veškeré investice jdou za Státním fondem dopravní infrastruktury, který na výměnu bechyňského mostu pro SŽDC vyčlenil 17,5 milionu korun.