Způsob vytápění se dle jeho slov řídí vyhláškou 194/2007 (novel. vyhl. 237/2014), která stanovuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody do objektů. "Přestože teplota během dne dosahuje poměrně vysokých hodnot, teplota večer a ráno již odpovídá podzimnímu období. Předpovědi pro vývoj počasí v dalším období jsou nyní velmi nejasné, avšak spíše směřují k dalšímu poklesu teplotního průměru," uvedl.

Průměrná denní teplota nyní atakuje teplotu mezní (13 stupňů Celsia) určenou pro zahájení vytápění objektů. "Průměrná denní teplota se vypočítává tak, že se sečte teplota v 7 hodin, v 14 hodin a dvakrát z 21 hodin a součet se vydělí čtyřmi. Abychom vyhověli žádostem zvláště starším občanům a rodin s malými dětmi a včas odhalili případné závady, a to mimo víkendové dny, rozhodli jsme se ve čtvrtek 5. října začít s postupným najížděním systému centrálního vytápění," informoval Semerák.

Ilustrační foto. Plavecký stadion v Táboře.
Táborský plavecký stadion se chystá na další rekonstrukci. Dočká se velký bazén

Systém měření a regulace, kterými jsou vybaveny jednotlivé domovní předávací stanice, automaticky reguluje dodávku tepla do jednotlivých objektů. "Tento systém mimo jiné vyhodnocuje i naměřené hodnoty z teplotního čidla umístěného na každém objektu a v případě překročení určité teploty automaticky uzavře předávací stanici pro dodávku tepla do tohoto objektu. V tomto období je tedy předpoklad dodávky tepla jen v ranních a večerních hodinách, kdy dochází k poklesu venkovní teploty," upřesňuje.

"Prosíme odběratele, kteří lépe, než jejich spoluobčané, snášejí chladnější teploty v bytech, aby si v termínu, kdy je teplo dodáváno do radiátorů a mající pocit, že toto nepotřebují, nastavili dodávku tepla do svých radiátorů pomocí termoregulačních hlavic," uzavírá Ondřej Semerák.