Pojede se od kostela Proměnění Páně na Žižkově náměstí, skrze uličky Starého města až ke Křížové cestě pod Holečkovými sady. Zpočátku šlapavá trať se po chvíli mění v rychlý sjezd po proměnlivém povrchu a zakončuje ji technický terén parku Holečkových sadů.

Účast je možná pouze po splnění daných podmínek dle pravidel Czech Downtown Series. Závod organizuje spolek Bike park Horky. Ten vhodil do schránek domů kolem trati letáček s bezpečnostními informacemi. Cílem je, aby klání proběhlo bez jakýchkoliv kolizí jezdců s diváky či obyvateli Starého města. Písknutí znamená blížící se závodník

„Kvůli závodu je nutné omezení provozu a vyblokování některých parkovacích míst. Za to se předem omlouváme, prosíme o shovívavost, trpělivost a respektování umístěného značení. S městskou policií je v daný den domluvena tolerance parkování mimo vyznačené stání. Trať bude patřičně vyznačena a hlídána pořadateli s píšťalkou – písknutí znamená blížící se závodník! Jezdci projíždějí tratí jednotlivě v časových intervalech téměř po celý den. Jedná se o rychlý a často těsný průjezd ulicemi, a proto, prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti, omezte pohyb po trati a dodržujte pokyny traťových komisařů. Děkujeme za pochopení,“ sdělil jeden z pořadatelů Matěj Pospíchal.

V průběhu akce se bude na Žižkově náměstí konat doprovodný program - BMX show, závod bikové zručnosti pro nejmenší, divácké soutěže, workshopy, stánky

s občerstvením a hudební doprovod. Atmosféru závodu přiblíží komentátor. Záštitu nad závodem převzal starosta města Tábor Štěpán Pavlík. Město poskytne organizátorům finanční částku 12 000 korun.

Harmonogram Downtownu:

9:00 – 10:00 prezence

9:00 – 10:00 povinná pěší prohlídka tratě

10:00 – 12:30 povinný trénink

12:45 – 12:55 setkání závodníků s pořadateli (na startu)

13:00 – 15:00 1. kolo Downtown Tábor

15:00 – 15:30 BMX exhibice

15:45 – 16:15 2. kolo Downtown Tábor 18:00 vyhlášení

Více informací naleznete ZDE