Podle vedoucího odboru vnitřních věcí Vladimíra Helmy pracovníci úřadu již začali s kontrolou všech náležitostí kandidátních listin, které do pondělí 6. srpna mohou ještě i samy volební strany upravovat. „Pokud shledáme nějaké chyby, od úterý 7. srpna vyzveme k jejich nápravě či doplnění potřebných informací,“ přiblížil. Za dobu, co se Vladimír Helma na volbách podílí, se ale ještě nestalo, aby nalezli takové skutečnosti, které by volební stranu zcela vyřadily z kandidatury. „Většinou jde jen o formální záležitosti jako třeba špatně formulované povolání,“ upřesnil.

Chybně formulované povolání ale není jedinou záludností, na níž mohou narazit. „Někdy kandidáti uvedou svůj věk v době podání kandidátní listiny. My musíme ověřit, kolik jim bude v době konání voleb,“ upřesnil Vladimír Helma. Jedním dechem ale dodal, že takové nesrovnalosti se jednoduše opraví. Přesto upozorňuje, že listiny ještě nezkontrolovali, takže by se letos mohlo stát, že zásadní nedostatky odhalí.

Úřad vydá konečné rozhodnutí do 17. srpna a zveřejní ho na úřední desce. Tím skončí registrace kandidátních listin. Dalším krokem bude spolupráce s tiskárnou, které sdělí, jak bude vypadat hlasovací lístek. V ten okamžik už bude definitivně jasné, které volební strany se utkají v říjnových volbách do obecních zastupitelstev.