Toto území je svou polohou a rozsahem unikátní pro rozvoj města, proto jsou na jeho budoucí podobu kladeny patřičné nároky a důležitost. Soutěž bude probíhat formou workshopu, kdy z přihlášených architektů vybere porota tři týmy, které budou na návrzích pracovat. Informace o přípravě soutěže zazní právě na středečním setkání. Veřejnost může vyjádřit své věcné, konstruktivní názory či návrhy.

Dosud byly demolovány tyto objekty:

- ubytovna

- garáže

- nabíjecí stanice

- podzemní telefonní ústředna

- demolice betonového bloku objekt SO-05

- demolice veřejného osvětlení

Další součástí stavby byla likvidace veškerých panelových a dlážděných ploch. Demolicí staveb a panelových ploch vznikla drť, která byla následně použita na vytvoření umělého násypu. Kostky byly uloženy k dalšímu využití. Pouze tento násyp umístěný mezi cvičištěm pro psy a ul. Kyjevská byl překryt zeminou a oset. Ostatní plochy byly urovnány buldozerem bez pokrytí zeminou s vybráním velkých kusů.

Pohled na plochu budoucí čtvrti Dvorce v Táboře.Zdroj: Archiv města

Pohled na plochu budoucí čtvrti Dvorce v Táboře. Foto: archiv města

Zbylé základy ostatních budov, které zdemolovala firma MANE Holding nebyly součástí této stavby. V případě, že vyčnívaly lehce nad terén, byly rozbourány a urovnány. U bývalých objektů dílen a administrativní budovy umístěné u bytové zástavby byly pouze částečně na hrubo urovnány plochy. Převýšení zde činí až 1,5 metru. To by vyžadovalo také další řešení, mj. dešťových vod. Všechny odstraňované stavby byly likvidovány pouze do úrovně terénu, základy a ostatní stavby pod terénem byly ponechány.

Vlastní údržbu zeleně má realizační firma po dobu 2 let. Umělý násyp o ploše cca 1 hektaru bude realizován sekáním či mulčováním, zbytek plochy o rozloze cca 7 hektarů bude řešen křovinořezem. Pro zajištění průchodu od památníku do ulice Kyjevská zde byla vytvořena stezka včetně hřiště na petanque. Tyto plochy jsou určeny pro občany, neboť zde nehrozí žádné nebezpečí úrazu.

Ostatní plochy jsou hrubě upravené pouze technikou a nepředpokládá se zde pobyt osob. Úprava stromů a jejich prořez či likvidace byly koordinovány s táborským odborem životního prostředí. Úpravy stromů zde nejsou konečné, OŽP zde počítá s další úpravou stromů, ale pro vegetační dobu se zde nemohly tyto úpravy stromů provádět.

V současné době probíhá architektonická soutěž, ze které by mělo vyplynout další využití prostoru. Při realizaci vítězného záměru dojde k úpravě všech ploch. Plocha severně od výběhu pro psy není určena k pobytu osob a bude udržována pouze likvidací náletů. Úprava do podoby, kterou vidíme jižněji, by stála další miliony, které by přišly vniveč při další předpokládané výstavbě. Pokud se na jiných stavbách vyskytne potřeba uložit skrytou ornici, město ji bude využívat k další dílčí kultivaci tohoto prostoru.