Jako Ježíš před téměř dvěma tisíci lety do Jeruzaléma, vjel dnes před polednem farář Petr Plášil pomyslně do Sezimova Ústí I také na oslu. Ve skutečnosti objel náměstí s kostelem a jak je vidět ze snímku, oslík Ferda manželů Dvořákových nadšením zrovna nejásal.

Živým ztvárněním biblického příběhu, kdy lidé Ježíše nadšeně vítají, aby ho za pár dnů zatratili, začali v Ústí svatý týden. Do procesí se zapojily desítky lidí.

„To je týden, kdy se čtou čtení o zradě Jidášově a o Ježíšově utrpení. Svatý týden pak vygraduje při oslavě Kristova zmrtvýchvstání,“ připomněl obsah Plášil.

Dodal, že během nedělní mše  si spolu s věřícími uvědomili vrtkavost člověka a sílu davu. „Nejdříve na Ježíše volali hosana a za pár dní volali ukřižuj. To nás vyzývá k tomu, abychom byli vždy opatrní a nenechali se strhnout davem, ale zachovávali si zdravý rozum,“ nabádá farář nejen věřící.

Po Květné neděli následuje Zelený čtvrtek (poslední večeře Páně), Velký pátek (dnem přísného půstu a připomínky Kristovy křížové cesty) , Bílá sobota (Ježíšovo přebývání v hrobě a jeho sestoupení do podsvětí), Hod Boží velikonoční (Ježíšovo zmrtvýchvstání) a Velikonoční pondělí. 

Květná neděle, lidově i Květnice,  je poslední nedělí čtyřicetidenního půstu a začínají jí Velikonoce. Kromě lidových zvyků – například pletení velikonoční pomlázky, má historický základ v obřadu svěcení ratolestí, které je spojeno s procesím kolem kostela. To se koná na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kdy ho lid nadšeně vítal jako krále a mával palmovými větvemi. Ty  v českých krajích nahradily větvičky jívy nebo zlatého deště.