„V budově obecního úřadu se uvolnily prostory po přestěhování obchodu a kadeřnictví. Přemýšleli jsme, co s nimi a zařízení pro děti, které pomůže místním rodičům i těm z okolí, se jevilo jako dobrý nápad,“ řekla starostka obce Eva Kropáčková.

Rekonstrukce prostor začala letos v lednu. K těm uvolněným přibyla ještě místnost po knihovně, která se přestěhovala do zasedací místnosti. Vznikla tak herna, přípravna jídla, sociální zařízení, šatny a technická místnost.

„Výdaje na technické zhodnocení budovy úřadu a změna užívání části objektu na zařízení Dětské skupiny jsou vyčísleny na 1 076 476 Kč a byly hrazeny z rozpočtu obce Roudná a z toho 200 000 korun z dotačního titulu Jihočeského kraje – programu obnovy venkova,“ doplnila Eva Kropáčková.

K zařízení přibylo i dětské hřiště, na které přispěla Nadace ČEZ. O víkendech a v době, kdy jsou Korálky mimo provoz, ho mohou využívat i místní děti.

„Původně jsme chtěli skupinu spustit už od 1. září, ale čekali jsme, zda se nám podaří získat dotaci na provoz z Operačního programu zaměstnanost. To se povedlo až nyní, přislíbena je ve výši 657 000 Kč na období 6 měsíců, přičemž při splnění všech podmínek je dotace garantována až do 30. dubna 2022,“ upřesnila starostka.

Korálky budou fungovat od 6.30 do 16.30 hodin, o děti se budou starat dvě pečující osoby s potřebnou kvalifikací a praxí. Výše úhrady za pobyt je 400 korun měsíčně. Obědy sem budou dovážet z tučapské základní školy.

Kateřina Menglerová