Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Loni jsme začali s opravou ohradní zdi hřbitova v Ratibořicích, kterou jsme museli rozdělit na tři etapy. První část jsme opravili s pomocí dotace z ministerstva kultury, neboť tato zeď je kulturní památkou. Celková cena se vyšplhala na 718 tisíc, z toho dotace byla 370 tisíc. Letos bychom akci zopakovali opravou druhé etapy s podobnou finanční alokací.

Rovněž jsme byli úspěšní v získání dotace na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov z ministerstva pro místní rozvoj s projektem na opravu budovy kulturního domu. Jde o dům bývalé restaurace na náměstí v Ratibořských Horách, který bychom chtěli po 40 letech zrekonstruovat do podoby obecního domu s restaurací, obecním úřadem a knihovnou. Náklady na opravu jsou přes 7 milionů a jedná se o stěžejní projekt pro tento rok. Termín dokončení opravy je konec října.

Michaela Petrová, místostarostka Tábora.
Vyzvali místostarostku k rezignaci. Kvůli nehodě

Projekt zahrnuje výměnu ústředního vytápění, výměnu střešní krytiny, zateplení budovy, výměnu oken, dveří, elektroinstalace, včetně vnitřních omítek a obkladů, podhledů, i podlah. Budovu jsme po dlouhých peripetiích odkoupili od původního majitele, kterým byla Jednota Tábor. Budova restaurace je již 10 let zavřená, proto jsme přistoupili k tomuto projektu.

Vybudovali jsme autobusové zastávky spolu s přilehlými chodníky a základní technickou infrastrukturou pro čtyři stavební parcely, které se nám podařilo obratem prodat. Nyní pracujeme na podobném projektu v naší místní části v obci Vřesce. Plánujeme opravit chodník a zajistit autobusové zálivy na obou stranách vozovky spolu s přechodem pro chodce. Vyměníme i veřejné osvětlení.