Sedm pravěkých období na jednom místě, to je skutečně výjimečné. Takto mluví archeolog Ondřej Chvojka o Ratajích na Bechyňsku, kde v srpnu skončil tříletý výzkum. Za nejvýznamnější nález považují pozůstatek domu kůlové konstrukce ze závěru 1. století před naším letopočtem.

„Pravěké polykulturní sídliště jižně od obce bylo objeveno na počátku roku 2007. Jedná se o jedno z nejbohatších pravěkých sídlišť na Bechyňsku, které dosud poskytlo tisíce keramických zlomků, mnoho rekonstruovaných nádob i dalších nálezů,“ uvedl Chvojka. Nálezy ukazují, že oblast byla osídlená už v době neandrtálců.

V lokalitě provedli vedle množství povrchových sběrů i několik drobných archeologických výzkumů. Byly při nich odkryty objekty ze střední doby bronzové a z období přelomu doby laténské a římské.

„Právě tady se podařilo prokázat současný pobyt jak posledních Keltů, tak i prvních Germánů,“ vysvětlil Chvojka.
Přednáška pro místní

V průběhu srpna některé z objevů Chvojka představil místním občanům. „Ohlas Ratajských byl dost pozitivní, na mojí přednášce se sešlo hodně lidí a padlo i několik dotazů. Několik lidí se na nás přišlo v průběhu výzkumu osobně podívat, takže si myslím, že povědomí místních občanů o archeologii je na vysoké úrovni,“ uvedl Chvojka s tím, že je to možná díky tomu, že se v obci narodil Jan Karel Hraše, který je považován za zakladatele archeologie v jižních Čechách.

Letos byl výzkum v Ratajích pod taktovkou studentů. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích zde formou praxe pro studenty archeologie realizovala další zjišťovací výzkum. „Ve dvou sondách se nám podařilo prokázat existenci kulturní vrstvy s bohatými nálezy ze všech období,“ hodnotí Chvojka.

Lokalitu budou odborníci nadále sledovat „Bude-li zde prováděn další archeologický výzkum, bude záležet na případném získání grantových prostředků. Podobně bohatých lokalit zde není mnoho. Abychom na jednom místě měli sedm pravěkých období, je skutečně výjimečné,“ soudí Chvojka.
Srovnatelně bohaté nálezy přinášejí výzkumy z historiského centra Bechyně. „V tomto případě se však jedná o opevněnou výšinnou lokalitu – hradiště, zatímco Rataje náležejí k neopevněným zemědělským osadám,“ vystvětlil Chvojka, jehož zájem bude v příštím roce zaměřen do okolí Březnice. „Je tam několik významných lokalit z mladší doby bronzové, které bychom rádi v příštím roce opět se studenty zkoumali.“