A jak sdělil Michal Paleček, zástupce velitele a kronikář, s malými hasiči si rozhodně jen nehrají. „Připravujeme je například na soutěž Plamen, takže s nimi trénujeme vázání uzlů, střílení ze vzduchovky i orientaci v mapách," vysvětlil úkony, na které se začínající hasiči již připravují.

Dospělí nejvíce času věnují kromě soutěžení, ale dokáží si také postavit nové auto. Koncem února zhruba po měsíci práce opustila dílnu Tatra 815. V současné době je kompletně hotová přední část auta a hasiči v práci pokračují v místě, kde je umístěno jejich zásahové vybavení.

Ale ani pohotovost nejde stranou, to dokazují i zásahy, u který letos byli.

„Tradičně jde o odklízení spadlých stromů a čerpání vody. Letos už jsme ale likvidovali tři požáry. Dvakrát hořel les, u Hrušovy Lhoty směrem na Třebějice a také mezi Kvasejovicemi a Hrušovou Lhotou. Jednou jsme hasili velkoobjemový kontejner u obecního úřadu," vyjmenoval Michal Paleček. S posledním případem si prý rychle poradili.

Zlomovým okamžikem pro přehořovský sbor byl rok 1999, kdy byl starostou zvolen Jaroslav Houška a pokladníkem Jaromír Mendl. Ten posléze převzal funkci velitele.

Následující rok opravili hasičskou zbrojnici v Přehořově i Kvasejovicích, nakoupili pracovní stejnokroje a začali soutěžit. Zapojili se také do společenských akcí, pořádání plesů, dětských dnů, fotbalových turnajů, mikulášských besídek i stavění máje.

Po povodních v roce 2002 hasiči pořídili zásahový automobil, o pět let později dokončili stavbu nové hasičské zbrojnice.

Historie souboru:

• Počátek přehořovských hasičů se datuje ke konci 19. století, přesněji k roku 1896.
• K založení sboru starousedlíky inspiroval počet požárů, při nichž během dvou let shořelo sedm stavení.
• Jedním ze zakladatelů byl Adolf Luft, místní obchodník a hostinský.
• Poté však kronika není příliš podrobná. Uvádí například, že se sbor staral o kulturní vyžití obce, třeba pořádáním divadelních představení.
• V roce 1943 hasiči požadovali, aby každý dům měl na půdě nádobu s vodou a pískem, lopaty a tyč na konci opatřenou hadrem.
• Když hasiče v roce 1953 zradila motorová stříkačka, pohotově vytáhli ruční, pomocí níž přispěli k uhašení velkého požáru. Ve stejný rok hasiči začali se stavbou zbrojnice, do níž pořídili novou stříkačku.
• V 80. letech mají zásluhy na stavbách kanalizace, obchodů, čekáren a hlavně v dobách socialismu odpracovali obrovský počet brigádnických hodin v JZD.