Základní škola zažívá období rozkvětu, s přílivem žáků zvýšila kapacitu, nedávno získala zázemí v podobě dřevěného parketu v rámci projektu Plánské nábřeží.

V současnosti se podle starosty Jiřího Šimánka stavební ruch přesunul do jejích útrob, kde budují učebny přírodních věd a informačních technologií. „Momentálně vypisujeme výběrové řízení na dodavatele vybavení, toho budeme znát na konci července,“ objasnil.

SVEZOU SE VÝTAHEM

Dojde i k celkové obnově konektivity. Podle ředitele Pavla Grenara vhodně umístili i výtah. „Každá stavba v rámci Evropské unie řeší bezbariérovost. Zvolili jsme vnitřní variantu, venkovní by byl nákladnější i na údržbu,“ vysvětlil.

Přestavba zasáhla do chodu školy, avšak všichni to zvládli na jedničku. „Na podzim jsme vyklízeli půdu, v prosinci se už bouralo. Musela se prorazit šachta pro výtah. Byl tu poměrně hluk i velká prašnost, ale rodiče i děti byli tolerantní, za celou dobu si nikdo nestěžoval,“ prozradil ředitel školy Pavel Grenar.

NAŠLI POKLAD

Navíc stará půda odhalila pár historických kousků z roku 1938. „Našli jsme staré gymnastické náčiní, to bylo zvláštní. Objevili jsme také původní plány staré budovy, ještě ručně rýsované,“ pochlubil se.

Vznik nových učeben uvolní kmenové třídy ve spodních patrech, kapacita stoupla na 475 žáků. „Nyní máme školu úplně plnou. Příští rok budou tři první třídy po sedmnácti dětech, což je perfektní počet,“ pochvaluje si starosta Jiří Šimánek.

Od 1. listopadu by již měly odborné učebny včetně nového sociálního zařízení fungovat. „Stavba jako taková by měla být hotová do konce září, vybavení a finální podoba o měsíc později. Děti i pedagogové se mohou těšit na perfektní vybavení téměř na úrovni vysokoškolského pracoviště,“ upozornil.

Ředitel Pavel Grenar už nyní uvažuje o možnosti spolupráce s dalšími vzdělávacími institucemi. „Získáme supermoderní učebny, obzvláště ta pro přírodní vědy bude koncipována jako vědecká laboratoř. Taková specializovaná pracoviště včetně úplně nových počítačů by mohla posloužit i dalším. Přemýšlíme o tom, že bychom po zaběhnutí nabídli možnost bádání díky těmto prostorám i dalším školám,“ osvětlil svou vizi pozdějšího využití prostorů.

Podle učitelky přírodopisu a chemie Lucie Jelínkové se i děti moc těší a jsou zvědavé. „V učebně přírodovědy by měla být jak klasická místa tak vybavená laboratoř. Zvířátka zatím neplánujeme, bývá to s nimi problematické, například přes prázdniny se o ně nemá, kdo starat,“ vysvětlila.

DETAILNÍ BÁDÁNÍ

Vybavení speciálních tříd by mělo dětem s učiteli umožnit zkoušení různých fyzikálních, chemických a biologických pokusů. „Bude to hodně badatelsky orientované. Například budeme testovat Ph potravin, pozorovat různé věci pod mikroskopy. Součástí mají být i nové biologické modely svalů či celý člověk s orgány,“ uvedla.

Nové mikroskopy také umožní lepší pozorování. „Budeme mít lepší podmínky pro výzkum stavby rostlin, v současnosti disponujeme mikroskopy s malým rozlišením, nové umožní detailnější bádání,“ uzavřela.

Rekonstrukce:

- Vybudování učeben na přírodní vědy a informační technologie vyjde na 25,5 milionu korun, součástí je i obnova konektivity v celé škole a stavba vnitřního výtahu do čtvrtého podlaží
- Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) činí 23 milionů, zbytek investice hradí zřizovatel město Planá z rozpočtu.