Tábor – Původní předpoklad starosty Jiřího Fišera z T2020 nevyšel. Domníval se, že poslednímu táborskému slovu k licenci na provozování zoo stojí v cestě už jen formalita.

Jenže T2020 zůstal při pondělním jednání radních v oslabení a k hlasování nakonec vlastně ani nedošlo.
„Pan starosta, který má pod sebou odbor územního rozvoj, na jednání nebyl, a protože na něm začaly padat sporné a nesourodé informace, dopadlo to hromadným zdržením se hlasování. Necháme si předložit podklady, v jakém stavu je stavební řízení v zoo na dodatečnou legalizaci staveb a zda byla podaná žádost o změnu územního plánu," popsal nám radní Miloš Tuháček z Jinak! průběh jednání.
Den před úterním znovuotevřením zoologické zahrady starosta Fišer očekával, že se podobně jako kolegové na kraji vzdají práva podat proti udělené licenci tak zvaný rozklad. To se tedy nehlasováním nestalo a Miloš Tuháček se domnívá, že v tom případě nový majitel – Evžen Korec zahradu neměl otvírat.

,,Myslím, že pan Korec byl trochu posmutnělý, že město neučinilo ani to nejmenší gesto na podporu zoologické zahrady,"advokát a zastupitel František Korbel

„Teď nebyla vůle jít panu Korcovi na ruku, ale debata, zda mu budeme v těch změnách pomáhat, nás určitě čeká ," připouští radní.
Evžena Korce právně zastupuje zastupitel z T2020 František Korbel. „Myslím, že pan Korec byl trochu posmutnělý, že město neučinilo ani to nejmenší gesto na podporu zoologické zahrady."
Tábor 2020, který má zájem, aby zoo dál fungovala, zastupovala jen místostarostka Kateřina Bláhová. 

Radní z vládního T2020 měli představu, že ani vzdáním se práva na rozklad neztratí možnost ovlivňovat v zahradě řešení přetrvávajících nedostatků. „Zřejmě si ale kolegové myslí něco jiného. Teď je to tak, že my jsme neřekli, že se rozkladu vzdáme, ale zároveň jsme neřekli, že ten rozklad podáme," vysvětluje šalamounsky Kateřina Bláhová, v jakém postavení se teď Tábor nachází.

Vzhledem k tomu, že radní se v pondělí ani nerozhodli, že ten klacek licenci do cesty hodí, předpokládá, že teď už se tak nestane. „A tím, že jsme se nevyjádřili, tak to neznamená nic špatného. To jen byla naše možnost, nabytí právní moci licence to nebrání," dodává místostarostka, jíž patří oblast životního prostředí.

Právník Miloš Tuháček je ale názoru, že v rozkladu mohli upozornit na všechny rozpory zahrady například s územním plánem. Licence se ale vztahuje pouze na chov a péči o zvířata.

Tato „propustka" ale není jedinou nedořešenou záležitostí. Daleko závažnější se jeví zpochybňování celého insolvenčního řízení, v němž si Evžen Korec zkrachovalou zahradu koupil.

Někteří z věřitelů vyjadřují názor, že insolvence byla správkyní vedena nestandardním způsobem a zpochybňují tedy i platnost kupní smlouvy, dle níž Evžen Korec za zahradu zaplatil 16,2 milionu. Jeho peníze ale dosud leží v úschově.

Insolvenční soud teď nařídil i zvláštní jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek věřitelů Zoo Tábor Větrovy.

Z toho důvodu je jasné, že Evžen Korec bude při investování do zoo opatrný. Přesto už o změny v územním plánu požádal. „Některé stavby na něj automaticky přešly podpisem smlouvy, jiné přejdou až zápisem do katastru, ale o změny v plánu už požádal," potvrdila vedoucí stavebního úřadu Jitka Doležalová.

Naznačila dále, že zatím není možné předjímat, jaký směr žádosti o změny v územním plánu naberou směr. V zoo totiž vzniklo nové parkoviště a stavební úřad nyní prověřuje, zda v souladu se zákony.