Stres, nervozita, strach, obavy. S tím vším vstupují děti – oběti závažných trestných činů, do policejní výslechové místnosti. Lépe zvládat všechny nahromaděné emoce má nyní napomoci nová, která připomíná dětský pokojík a děti již nemusí cestovat do Českých Budějovic.

V ředitelství táborské policie využili dvě kanceláře, z nichž vybudovali speciální výslechovou místnost a místnost s monitorovacím a technickým zázemím. Úprava obou kanceláří začala v říjnu a dokončena byla v těchto dnech. Celkové náklady dosáhly na necelých 260 tisíc. Jak potvrdila vyšetřovatelka Martina Dolejšová, cílem bylo navodit přátelské prostředí. Přátelská atmosféra totiž pomůže dítěti se uvolnit.

„Problémem často bývá, aby se dítě rozmluvilo. Tato místnost má proto navodit příjemnou a uklidňující atmosféru. Předpokládáme, že se tady dětem bude líbit. Je tu plno hraček, jsou zde použité příjemné barvy. Myslím si, že tady by se dítě mohlo rozpovídat," očekává policejní vyšetřovatelka Martina Dolejšová.

Pomohou hračky

Hračky však nemají za cíl pouze děti uklidnit. Některé z nich je možné použít i jako názornou pomůcku. S její pomocí pak dítě může ukázat, co se mu stalo, nebo kde se ho někdo dotýkal.
Jednou z předpokládaných cílových skupin, která bude do této místnosti vstupovat, jsou dětské oběti mravnostních trestných činů. „Na panence dítě mnohem snáz ukáže, co se mu stalo, než pokud by situaci mělo pouze popisovat. Navíc ukazování není tolik stresující," objasňuje dále vyšetřovatelka.

Policisté novou místnost budou využívat i pro jiné věkové skupiny. Mluvčí Miroslav Doubek upřesnil, že tady budou vypovídat i senioři nebo traumatizované ženy.
Kromě uvedené útulně zařízené místnosti mají vyšetřovatelé k dispozici ještě jednu, v níž se sbíhají výstupy z kamer a slouží jako technické a monitorovací zázemí. V ní mohou výslech dítěte sledovat i další určené osoby, které sledují  jeho reakce na monitorech. Záznam je nahráván pro případné další použití.

„Tím dochází k mnohem lepší komunikaci než při běžném výslechu, u kterého se odpovědi vyslýchaného okamžitě zapisují," vyzdvihl Miroslav Doubek.
Nahraný záznam usnadní situaci oběti a policistům další práci. „Odpadá tak nutnost dalších opakovaných výslechů dítěte. Naším cílem je být maximálně šetrní a ohleduplní. Speciální výslechová místnost tomu zásadně pomůže," věří vyšetřovatelka.

Ostatní účastníci výslechu, například pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí, mohou zůstat v technické místnosti a s vyšetřovatelem, jenž s dítětem hovoří, komunikovat prostřednictvím vysílačky či obrazovky v místnosti, což využijí například k podávání zpřesňujících dotazů.