Náměstí v Nadějkově bylo před proměnou spíše parkovištěm, rušnou ulicí a vzpomínkou na minulost než vhodným prostorem pro setkávání a pořádání společenských akcí. Stromy, zejména smrky, v malém parčíku uprostřed náměstí byly přerostlé a pro vesnici nevhodné. Proto se obec rozhodla požádat u Nadace Partnerství o grant Místo pod stromy určený k podpoře vzniku a obnovy zelených veřejných prostranství. Hlavním cílem bylo změnit v centru obce poměr mezi zelenými a asfaltovými plochami ve prospěch těch zelených.

Základní myšlenkou a podmínkou udělení grantu Místo pod stromy je zapojení široké veřejnosti do všech fází proměny vybraného prostoru, od přípravy a plánování až po konečné utváření.

„Díky účasti na plánování měli obyvatelé Nadějkova šanci ovlivnit vzhled místa tak, aby splňovalo jejich představy i potřeby," vysvětluje Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Na schůzkách se mimo jiné dohodli na vymezeném prostoru pro parkování, přemístění telefonní budky, založení trávníku a trvalkových záhonů, ošetření některých stromů, umístění žulové dlažby a laviček nebo výsadbě lip. Konečnou podobu náměstí pak pomáhali Nadějkovští vytvořit během několika společných brigád.