„Nápad s bubenickou školičkou Paličkou vznikl v loňském školním roce, kdy byl prvotním impulzem nápad využít celoživotních hudebních zkušeností Honzy Vozáryho v hraní na bicí a perkusní nástroje a předat je nastávající generaci,“ uvedla provozovatelka klubu Pavla Šeredová.

V současné době mají několik skupin malých dětí v kroužku skupinového bubnování a zároveň několik žáků v rámci individuální výuky. Jezdí také pravidelně do několika základních a mateřských škol v okolí Tábora, kde provozují kroužky bubnování a hry na perkusní nástroje.

A jak setkání v kroužku vapadají? „S dětmi se v klubu potkáváme pravidelně jednou týdně. Vždy se snažíme vést jednotlivé lekce hravou a zábavnou formou a umožnit dětem objevit magický svět hudby pomocí bubínků a ostatních perkusních nástrojů. Děti mají možnost si vyzkoušet nejrůznější perkusní nástroje, které si během hodiny vyměňují. V dětech se tak probouzejí rytmické a improvizační schopnosti a zjišťují, že rytmus je základ a bez rytmu hudba nemůže existovat,“ vysvětlil bubeník legendární kapely Oceán Jan Vozáry, který je lektorem bubenické školičky.

Nábor na zimní semestr se koná 6. prosince od 16 do 18 hodin v hudebním klubu Jordán, Budějovická 14, Tábor. Případné dotazy vám organizátoři zodpoví na mailu skolickapalicka@centrum.cz

Děti se učí koordinaci pravé a levé ruky, objevují své hudební cítění a zjišťují, že jednotlivé nástroje mezi sebou dokáží krásně komunikovat. „Odměnou pro rodiče je na závěr každé hodiny koncert. Děti bubnují na pódiu, což je pro ně velkým zážitkem. Rodiče mohou děti sledovat při šálku dobré kávy či čaje,“ doplnila Pavla Šeredová.

Zájemce o výuku či rodič s dítětem se mohou přijít podívat, jak setkání vypadají. Po domluvě je možná návštěva zkušební hodiny. Pokud se děti přihlásí do kroužku skupinového bubnování, mají pak možnost později přejít na individuální výuku bicích a perkusních nástrojů.

Jindřich Štreit představil v galerii Auritus své fotografie z cyklu Ferri.
Jindřich Štreit představil v galerii Auritus své fotografie z cyklu Ferri