Ještě v době, kdy se přes ni člověk mohl prohnat sedmdesátikilometrovou rychlostí (a to mnozí značku se sedmdesátkou velkoryse přehlíželi), si ji ani dostatečně neprohlédl. Od roku 2009, kdo si hlídá na tachometru padesátku, má dost času se kochat okolím, a stačil tedy zaznamenat, že za posledních pár let nové domy vyrostly jako houby po dešti. A staví se stále.

Před sedmi lety si pozemek pro stavbu rodinného domku pořídili i manželé Drtinovi, rodiče tříleté Amálky.
„Já pocházím ze Soběslavi a manželka z Myslkovic, takže odtud to máme k rodičům kousek. Stavěli jsem téměř mezi posledními nahoře nad silnicí, “ říká Jiří Drtina.

Kolem nich mají postaveno lidé ve stejné věkové kategorii a tím pádem i jejich děti jsou ve zhruba stejném věku. Takže dětí je jako smetí.
„Naplnili bychom školku, ale po odchodu dětí do školy by zela prázdnotou, říká mamina Adélky Martina Drtinová. Dceru bude vozit do soběslavské školky na cestě do práce ve Veselí nad Lužnicí. Manžel jezdí pro změnu pracovat do Tábora.

Oba jsou v Klenovicích spokojení. Do fungující a zásobené prodejny Jednoty chodí hlavně maminka s Amálkou nakupovat i několikrát v týdnu. Nevynechají ani návštěvu knihovny, kde zaplesá srdce každého čtenáře. Dvakrát i třikrát ročně místní knihovna, kde je zdarma k dispozici i internet, rozšíří svůj fond při každém nákupu zhruba o padesát titulů. Kdo snad chce šetřit kroky, aby zjistil o jaké se jedná, stačí kliknout na webové stránky obce. Na ty mohou být Klenovičtí opravdu pyšní. Dozvědí se na nich naprosto vše. Od podrobné historie uvedené v publikaci od rodáka Jaroslava Hojdara až po novinky z posledního zastupitelstva.
“Ohromnou zásluhu na nich má Pavel Fitl,“ pěje chválu na účetního obce klenovický starosta Lubomír Turín.
Pro děti je na každé straně obce hřiště s dřevěným programem.

„Nejen nám dlouho scházely kontejnery na odpad. Je tady sběrný dvůr ale jeho otevírací doba je dost svazující. Je otevřený pouze dva dny v týdnu a člověk si to musel hlídat,“ vzpomínají si manželé na dřívější nedostatek.
Vedení obce požadavek vyslyšelo a kontejnery mají své místo ze strany hosdpody. Teď už jen zbývá , aby se objevily na více místech.
V Klenovicích je nad míru spokojený i Jiří Poustecký.

„Pocházím z Prahy a zpátky bych nešel ani za nic. Tady rybařím, dojdu si do hospůdky,“ směje se důchodce, který se přistěhoval při odchodu do důchodu před třiadvaceti lety a v místní hospůdce si dává dostaveníčko s kamarády. Chodí až odpoledne protože přes den by se prý asi nevešli. Na dobrou kuchyni nájemce Martina Fišera z Chlebova, sem dojíždí na oběd hodně lidí. Nejen jeho strávníci plní parkoviště před Jednotou. Využívají ho ti, co přijíždějí na vyhlášenou pizzu do Pizzeria baru. Do rodinného podniku jezdí téměř denně pracovat z Plané Denisa Kotrbová. Ač je stejně jako Martin Fišer mezi lidmi často, nezaslechla, že by si snad místní na něco stěžovali. Zřejmě není na co. A kde jinde než v hospodě by lidé měli hartusit na to, s čím jsou nespokojení.

S hustým silničním provozem, který na hlavní silnici neutichá ani v noci, jsou lidé smíření. Dokud se nepostaví dálnice, k žádné změně nedojde. Pro bezpečnost se vedení obce snaží udělat maximum. Podařilo se prosadit snížení rychlosti v celé obci ze sedmdesátky na padesátku. Na straně jednostranné zástavby totiž byla povolena rychlost vyšší. Před přechodem v centru je nanesena červená vrstva s hrubší strukturou, která dokáže zkrátit brzdnou dráhu a navíc červená barva upozorní řidiče, že se blíží kritické místo.

K tomu, aby řidič vzali na vědomí fakt, že projíždějí obcí slouží i radar umístěný ve směru od Tábora. Klenovické čeká ohledně bezpečnosti další stavba. Přechody nevyhovují délkou přes vozovku. Řešením je tedy buď vybudování ostrůvku uprostřed nebo rozšíření chodníků, čímž by se přechod zkrátil na požadovanou délku šesti metrů.

Slovo starosty Lubomíra Turína. První zmínka o naší obci je z konce 14. století. Až do roku 1976 byla samostatná, pak do roku 1990 byla součástí města Soběslavi a od roku 1991 je opět samostatnou obcí. Z celkového počtu 612 obyvatel je více jak 1/5 dětí do 15 let, máme kolem 230 popisných čísel.
Za posledních 12 let vzrostl počet obyvatel o více jak 250 a bylo postaveno téměř 100 rodinných domků. S tím souvisí i budování technické infrastruktury do které byly investovány asi dvě desítky miliónů korun. Po celé obci jsou zpevněné komunikace, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, místní rozhlas, dvě skupinové ČOV a vlastníkům individuálních čistíren je přispíváno na jejich pořízení. V některých částech obce jsou i chodníky. Rozvoj obce se řídí programem obnovy vesnice od roku 1998 a byl aktualizován dle současných potřeb s výhledem do roku 2014. Vedle budování infrastruktury byl rekonstruován obecní úřad a knihovna, postavena nová hasičská zbrojnice, v místní restuaraci vybavena kuchyň, vyměněna okna a nakoupen nový nábytek. Byly osazeny nové autobusové čekárny, již více než 10 let je v provozu dvůr na třídění odpadů. Pečujeme o sakrální stavby, jsou udržována veřejná prostranství a zelené plochy parků a dvou dětských hřišť.
Obec má zpracovaný územní plán od roku 2000 podle něhož probíhá nová výstavba a vcelku je tím pádem zachována požadovaná urbanizovaná struktura stávajícího osídlení. Nyní se zpracovává nový územní plán. Rozvoj obce by měl pokračovat výstavbou i v budoucnu.
Obec nezapomíná ani na tradice, kulturu a sportovní vyžití. Každý rok začínáme sousedským bálem a dětským karnevalem, na konci dubna se pálí čarodějnice a staví se máj, první neděli v květnu je tradiční pouť s taneční zábavou, svatou mší v místní opravené kapličce a pouťovými atrakcemi. Před prázdninami probíhá dětský den vždy s jiným programem, za vysvědčení dostanou školáci pohár. O prázdninách je dechový koncert v rámci festivalu Kubešova Soběslav a zájezd do divadla v Týně nad Vltavou, na konci prázdnin se loučí školáci s prázdninami. Na podzim se uskuteční drakiáda, následuje setkání seniorů s hudebním doprovodem a občerstvením a poslední měsíc v roce je mikulášská nadílka pro nejmenší a slavnostní rozsvícení vánočního stromu s teplým občerstvením. Obrok vítáme nové občánky do života. Každý měsíc je vydáván Klenovický měsíčník o dění v obci. Sportovní vyžití probíhá na dětských hřištích od jara do podzimu. Sportoviště pro dospělé se snad v budoucnu podaří vylepšit. Nutná je oprava chodníků podél hlavní silnice a jejich prodloužení včetně rekonstrukce veřejného osvětlení. Rekonstrukce by si zasloužily i starší obecní komunikace, za pozornost stojí i rozšíření sálu místní restaurace, který je pro pořádání velkých akcí malý. Těmto našim aktivitám brání nedostatek finančních prostředků zejména z dotací a grantů, o které se několik let snažíme.
V obci chybí spolkový život, větší aktivitu by měli vykazovat místní hasiči, kteří, jak se domníváme, nemají špatné vybavení a zázemí.
V osadě Ovčín na břehu Lužnice je stanice pro měření hladiny vodního toku, kde při povodních v roce 2002 , kdy byla překročena dosud nejvýše naměřená hladina o 2 m. Naši připravenost na velkou vodu prověřil však i rok 2006. Chybí dobudovat protipovodňové opatření, které by se mělo začít po dokončené pozemkové úpravě jako priorita číslo jedna. K obci patří i chatová oblast zejména na březích řeky s více jak 100 rekreačními objekty. Vedle osady Ovčín patří i k obci i samoty Nová hospoda, U Hasíka, Veselka a Pod Svákovem. Obec je dotčená současnou výstavou dálnice D3 a posléze bude probíhat i výstavba čtvrtého železničního koridoru. Přes katastr povede i nově navržené vedení velmi vysokého napětí Kočín-Mírovka.