„Oproti situaci z počátku června došlo v nádrži opět k mírnému nárůstu biomasy řas a planktonních sinic. Biomasu planktonních sinic v dolní a střední části nádrže lze hodnotit stupněm dva, tedy drobné vločky sinic volně rozptýlené ve vodním sloupci,“ uvedl Jan Potužák.

V horní části nádrže je biomasa planktonních sinic vyšší a pohybuje se na úrovni stupně 3 (1 = žádný vodní květ sinic, 5 = masový výskyt vodní květ sinic).

Voda znečištěná sinicemi. Ilustrační foto.
U Podolska na Orlíku hygienici vyhlásili kvůli sinicím dočasný zákaz koupání

„Kyslíkové poměry ve spodní části vodního sloupce se začínají postupně zhoršovat, což je pravidelný jev, který v nádrži v tomto období běžně zaznamenáváme,“ vysvětlil vedoucí vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy. V horní část vodního sloupce (0 – 3 m) jsou kyslíkové poměry velmi dobré. Teplota vody v hladinové vrstvě se pohybovala v průměru kolem 22 - 24°C.

Další odběry jsou plánovány na 12. a 26. 7. 2022.