O tom, jak se v jihočeských Košicích žije, a co může vesnice o rozloze skoro 14 kilometrů čtverečních nabídnout návštěvníkům, jsme si povídali se současným starostou Jaromírem Černým, který funkci zastává již 6. rokem.

Jaký je vývoj obyvatelstva? Jak se jim v Košicích žije?

Počet obyvatel u nás stagnuje. V současné době máme 775 lidí, loni to bylo 782. Držíme se stále kolem 780 obyvatel v posledních letech. V Košicích se žije dobře, lidé jsou tu sounáležití a pomáhají si. Není to tak anonymní prostředí jako velké město, skoro každý se tu zná.

Co obec může nabídnout turistům?

Návštěvníkům můžeme nabídnout klid, naše lesy a rybníky. Za vidění určitě stojí památné duby na Borku. Oblíbeným cílem cyklistů v okolí je přírodní park Turovecký les, rozhledna Čermákův vrch, hrad Choustník, nebo zámky Brandlín a Myslkovice. Zastavit se v Košicích mohou na oběd ve dvou místních restauracích, nebo nakoupit v Jednotě. Mimo to tu máme šikovné včelaře s vlastní produkcí, nebo chovatele skotu, vepřů či koní.

Jak se Košice vyrovnaly s pandemií?

Lidé drželi pospolu. Organizovali jsme sbírku roušek, které jsme potom distribuovali potřebným. Nabízeli jsme také dovoz potravin a léků, ale o tuto službu nebyl zájem. Všichni jsou u nás soběstační, mají děti, příbuzné, či sousedy, co se o ně v nutnosti postarali. Zvládali jsme to bez problémů, lidé na vsi jsou k sobě solidární a mají k sobě velmi blízko.

Pomalu se vrací kulturní život, plánují se nějaké akce pro veřejnost?

V létě se chystají koncerty oblíbených kapel na fotbalové hřišti (30.7. Parkán). Posezení pro občany jsme letos kvůli nepředvídatelné situaci kolem covid-19 raději ani nepřipravovali, ale plánuje nějaké setkání pro starší spoluobčany se živou hudbou letos v září v sále kulturního domu. Příští rok bychom rádi uspořádali setkání rodáků, které se naposledy konalo v roce 2005.

Co se v obci podařilo vylepšit v poslední době?

Loni jsme vybudovali sběrný dvůr, kde se postavila nová zpevněná plocha včetně přístřešku na kontejnery, osvětlení a oplocení. Aktuálně se vyrábějí další kontejnery na třídění a ukládání odpadu, protože se nám podařilo získat na ně dotaci. Provedli jsme také celkovou rekonstrukci hřbitova, obvodových zdí i márnice, příjezd do vsi je tak nyní upravený. Renovace se dočkalo i sociální zařízení v kulturním domě či školní jídelna. Máme také nové dětské hřiště v Doubí a v neposlední řadě se dočkal rekonstrukce i místní rozhlas.

Jaké investiční akce plánujete? Máte nějakou vizi budoucnosti?

Chystáme zateplení sálu a výměnu zdroje tepla kulturního domu. Chceme pořídit tepelná čerpadla a také nový nábytek, hlavně stoly. Potřebujeme vyměnit střechu na škole, která je v havarijním stavu. V Doubí plánujeme novou kanalizaci a veřejné osvětlení. Počítáme také s průběžně opravy místních komunikací a dalšími akutními věcmi. V budoucnu bychom chtěli také upravit okolí rybníka Krmičný, aby tam vznikla taková klidová zóny s veřejným ohništěm. Rádi bychom rozšířili i počet odpočívadel pro pěší i cyklisty v okolí, zatím máme dvě.

Co Košické nebo obyvatele dalších místních částí trápí?

Košice mají tu smůlu, že tu vede dálnice D3 a koridor současně, což nás omezuje. V území mezi dálnicí a koridorem jsou uloženy dva dálkové vodovody a tranzitní plynovod. Dále že se připravuje výstavba vedení vysokého napětí, které je před vydáním územního rozhodnutí. To všechno snižuje kvalitu bydlení a omezuje nás to trochu na rozvoji. Těžká technika při stavbě koridoru zanáší a rozjíždí místní komunikaci v Doubí. Problémem je i snižující se počet dětí navštěvující naši školu. S tím bojujeme každý rok. Školka je relativně plná, ale pak do školy rodiče posílají děti do Plané nad Lužnicí nebo Sezimova Ústí. Každoročně investujeme do vybavení i objektu samotného, odliv dětí nás tak mrzí. Letos například máme celkově jen 21 žáků.

Znak obce

Znak tvoří polcený - to znamená svisle dělený - štít. Jeho heraldicky pravé pole je vlnitě dělené, nahoře stříbrné s vyrůstající zelenou skřípinou lesní, dole pětkrát modro-stříbrně vlnitě dělené. V heraldicky levém zeleném poli jsou pak tři šikmo vztyčené zlaté dubové listy.

Obecná figura skřípiny je mluvícím znamením Košic. Podle literatury i místní lidové tradice se právě tato šáchorovitá rostlina vyskytovala na březích rybníků a v okolních lesích a lidově se jí říkalo košice. Figura skřípiny je podpořena motivem vlnitého dělení štítu, který připomíná polohu území obce na pravém břehu řeky Lužnice. Obecné figury tří dubových listů jsou mluvícím znamením Doubí, ale i Borku, když bor je označení pro borový les. Duby rovněž rostou na hrázi rybníka v osadě Borek. Polcení štítu a motiv pruhů korespondují s erbem rodu z Tučap, který se připomíná v souvislosti s první doloženou zmínkou o obci z roku 1404. Počet dubových listů a vlnitých pruhů odpovídá počtu místních částí obce.

Zajímavosti

V obci má dlouholetou tradici Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Sokol či Myslivecké sdružení Liška. Od roku 2012 také funguje dobrovolný spolek rodičů Klubík, který pořádá různé akce a provozuje hernu pro maminky s dětmi v prostorách obecního úřadu. Košice mají vlastní mateřskou školu i základní školu do 5. ročníku. Mezi místní dominanty patří kaple sv. Anny z roku 1884, tzv. Stará hospoda číslo popisné 2 se selskobarokním štítem s rizalitem a štukovou výzdobou, která je kulturní památkou, a pomník padlých z I. a II. světové války postavený v roce 1921. Od roku 2018 obec disponuje také vlastním znakem a vlajkou. V místní části Borek lze obdivovat přírodní krásy včetně šesti památných stromů. Jde o duby letní rostoucí zde na hrázi Boreckého rybníka více než 300 let.