Když se podíváte do historie táborské botanické zahrady, mezi jejími osobnostmi nenajdete ženské jméno. Možná nyní přichází změna, protože zahradě od května šéfuje žena.

Žaneta Šišková se stala nástupkyní Radoslava Kacerovského, který na základě vlastního rozhodnutí zahradu po dvanácti letech opustil.

„Důvodem ale rozhodně není má snaha stát se starostou, jak už jsem zaslechl," vyvrací hned v úvodu fámu, která se mu donesla k uším. A důvodem k rozhodnutí prý nebylo ani vlastní podnikání. Zcela konkrétní ale není.
„Rozhodování bylo hodně těžké, přivedly mě k němu okolnosti. Nechci opustit Tábor, takže za ním není ani využití nabídky od jiné botanické zahrady."

Radoslav Kacerovský stál v čele zahrady deset let. Za tu dobu se mu podařilo vtisknout jí i novou tvář, a sice spojit botaniku se zoologií, když do království rostlin přivedl handicapovaná zvířata. Se svými kolegy obnovil soustavu záhonů, vrátil do zahrady zajímavé rostliny, zkulturnil arboretum, zrekonstruoval obvodovou zeď a část cestní sítě. Neméně důležitou stopou, která po jeho vedení zůstane, jsou navázané kontakty se zahraničními pracovišti.
„Vidím ale i nedostatky a obrovské rezervy. Něco se mi nejen z finančních důvodů nepodařilo, například nové jezírko v arboretu nebo nové skleníky," říká ke svému působení. Nyní se zatím bude věnovat svému internetovému obchodu a především šestnáctiměsíční dceři Klárce.

Dobrá vizitka

Blažena Hořejší, ředitelka zemědělské školy, k níž botanická zahrada patří, připustila, že ztrácí velkého odborníka. „Ano, ztrácíme odborníka a jsem přesvědčená, že se mu bude dařit. Přeji mu jen to nejlepší. Také doufám, že budeme nadále spolupracovat. Udělal tu hodně práce a zahradu pozvedl do povědomí veřejnosti, lidem se líbí," zhodnotila desetiletou kariéru bývalého podřízeného.

Štafetu po několika mužích převzala Žaneta Šišková, která v táborské zahradě pracuje zhruba jeden rok. A již nyní se projevuje ženská ruka, neboť svou éru odstartovala důkladným úklidem. Přesto má i významnější cíle.
„Teď nás především čeká rekonstrukce skleníku, kterou máme naplánovanou na červen. Budu pokračovat v práci, kterou Radek začal, například že dál doplňujeme hospodářský systém. A také chystáme vybudovat výběh pro naši lišku, k čemuž hledáme sponzora. Až skončíme s likvidací starého kancelářského nábytku, chceme vylepšit i zázemí zahrady," naznačila Žaneta Šišková svoje nejbližší pracovní aktivity.

Žaneta Šišková: novou vedoucí táborské botanické zahrady se k prvnímu květnu stala devětadvacetiletá absolventka zdejší zemědělské školy. Po maturitě absolvovala roční jazykovou školu a poté se vrátila na zemědělskou školu a nastoupila k tříletému nástavbovému studiu.
Poté její cesta ke vzdělání vedla na Jihočeskou univerzitu, jejíž studia ukončila inženýrským titulem v oboru biologie – ochrana zájmových organizmů.

Z historie zahrady:

Starší českou botanickou zahradu můžete navštívit pouze v Praze Na Slupi. V Táboře vznikla v roce 1866 při Královské české vyšší hospodářské a průmyslové zemské škole a patří i mezi nejstarší zahrady světa. V době vzniku bývala podstatně větší, původní prostor zabíral park před současnou školní budovou a pozemky pod školou až k břehu Jordánu. Její součástí byla i pokusná a zkušební pole a zelinářská zahrada a ovocná a lesnická školka. Na rozvoj zahrady a její využití k pedagogickým účelům měla vliv řada osobností, k nimž se řadí Dr. František Farský, Ferdinand Janovský, František Mach, František Sitenský nebo syn Boženy Němcové Karel Němec. V roce 1994 byla zahrada pro svou druhovou rozmanitost vyhlášena významným krajinným prvkem a v srpnu 2000 spolu s budovou školy za kulturní památku.