„Myslím, že pošta má vykonávat poštovní služby a obec zase obecní. Ale jsme na to připraveni,“ sdělil dnes starosta městyse, který do úřadovny nové pošťačky Nikol Kromkové z Borotína investovala 150 tisíc korun. Vylepšila například podlahy, ale také musela místnost stavebně oddělit.

Pracovat pro obec bude zkušená pošťačka na ¾ úvazku. Starosta říká, že pokud by ČP na tak zvané pošty Partner převedla i doručování dopisů, což se nikde neděje, mohli by s ní uzavřít smlouvu na celý úvazek.

Obecní pošta vychází víc vstříc svým občanům. Nabízí totiž výhodnější otvírací dobu. „Dvakrát v týdnu, vždy v pondělí a ve středu, budeme mít poštu otevřenou až do 17 hodin, aby ji stihli i lidé, kteří dojíždějí do práce mimo Borotín,“ ujišťuje občany Antonín Brož.

K prvnímu červnu Česká pošta předala jiným subjektům dalších 14 svých poboček. Za Jihočeský kraj kromě Borotína je v seznamu ještě Rychnov u Nových Hradů na Českobudějovicku. Ve třech případech nahradí ČP fyzická osoba, v jednom právnická, ve dvou obcí zajistí služby spotřební družstvo a v ostatních obec, která provedené úkony svých pošťáků státnímu podniku vyfakturuje k proplacení.

Loni převedla ČP na jiného provozovatele celkem 149 provozoven. Celkem k prvnímu červnu 2017 už partnerských pošt funguje 345, což znamená, že již každou desátou poštu v republice provozuje smluvní partner.

„Od června také začnou fungovat dvoupřepážkové pošty Partner, a to v Lukavci v jižních Čechách a ve stávající poště Partner ve Vestci ve Středočeském kraji. Koncept dvoupřepážkových pošt je určený pro větší obce nebo pro místa s větším počtem transakcí,“ naznačil další vývoj v převodu úřadoven mluvčí ČP Matyáš Vitík.

Rozdíl mezi poštou Partner a standardní poštou spočívá v provozovateli, ale z hlediska poskytovaných základních služeb v nich nemá zákazník pocítit žádný rozdíl.

Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, tedy příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, výplatu důchodů, SIPO, prodej cenin, kolkových známek a vybrané služby jako jsou například on-line dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů okamžitých loterií, prodej dálničních kupónů a tisku.