Vesnice je vstupní branou na Borkovická blata a žije zde dvě stě čtyřicet obyvatel. I přes svoji velikost obec chystá honosné oslavy. Jejich začátek je naplánovaný na desátou hodinu, kdy zazní česká hymna. Po ní zazpívají Eva a Alena Hrádkovy blatské lidové písně. Na programu je i ukázka selské jízdy nebo položení věnců k pomníku jako vzpomínka na padlé v první světové válce.

V plánu je také zasazení lípy česko-slovinského přátelství. „Před lety jsme se Slovinci pracovali na kvalitě pitné vody a od té doby jsme s nimi v kontaktu," říká starosta Borkovic Jiří Jech. „Velvyslankyně nás i požádala, abychom uspořádali výstavu fotografií ze Slovinska, s tím jsme rádi souhlasili," ještě dodává starosta.

Zahrají i Babouci

Po celý den a večer bude hrát dechová kapela Blaťácká pětka. Od 13 hodin pak hraje nejstarší jihočeská dechovka Babouci, od 17 hodin rozezní své nástroje heligonkáři. V rámci oslav Borkovičtí vydali knihu o historii obce, kterou v sobotu i pokřtí.

První zmínka o obci se datuje k roku 1354, kdy je uvedeno, že páni z Hradce prodali dvanáct lánů půdy pánům z Rožmberka.
Různé další zajímavosti o historii můžete najít v kronikách, které jsou i digitalizované na internetu, a to v Okresním archivu Třeboň. Celkem jsou tři, na čtvrté kronice se v současné době pracuje. Má ji na starosti Věra Tousková.

Prvním zdejším kronikářem byl řídící učitel Vojtěch Čáp, který začal psát kroniku v roce 1922. V roce 1967 převzal tuto roli František Nečas.