Přímo v Táboře letos motoristy omezí podle informací od místostarosty Martina Maredy pouze jedna plánovaná uzavírka. „Odbor dopravy bude provádět lokální opravy komunikací, které nevyžadují uzavírky,“ sdělil dobrou zprávu.

Odbor investic a strukturálních fondů v koordinaci s Vodárenskou společností Táborsko chystá opravu vodovodu, kanalizace a komunikace v ulici Vodňanského a Vožické. „Tato oprava si vyžádá uzavírku části ulice Vožická v délce asi 400 metrů od ulice Blanická,“ upřesnil a dodal, že uzavírka zde potrvá od 10. června do konce roku 2024 i v závislosti na klimatických podmínkách.

Akci má za 17 milionů bez DPH provést společnost Daich, 1,7 milionu zaplatí město a 15,3 milionu Vodárenská společnost Táborsko. „Odbor investic také plánuje uzavření průjezdu Jiráskovy ulice ve vazbě na rekonstrukci knihovny, konkrétní termín budeme ale znát až po výběru zhotovitele,“ sdělil místostarosta.

Mosty, zajištění skal i dostavba dálnice v režii ŘSD

Několik zásadních staveb plánuje na Táborsku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), podle jihočeského mluvčího Adama Kolouška se většina týká silnice I/19. Úplná uzavírka je od pondělí 8. dubna v Chýnově kvůli 150 let starému mostku, došlo i k vypuštění Podhradského rybníka. Projekt řeší náhradu stávajícího mostu novým mostním objektem. „Nový most bude tvořit železobetonový polorám vetknutý do železobetonových základů, plošně založený. V rámci přestavby mostu dojde k úpravě části silnice pouze v nutném rozsahu,“ uvedl s tím, že komunikace má opět sloužit řidičům od konce srpna a cena stavby je 14,6 milionu bez DPH.

V blízkosti tzv. Lanového mostu přes údolní nádrž Jordán ŘSD chystá také částečnou uzavírku kvůli zajištění skalního svahu. „Stavbu plánujeme na druhou polovinu roku, hotovo má být za čtyři až pět měsíců. V současné chvíli vybíráme zhotovitele. Kdyby vše vyšlo dle našich přání, začínat bychom mohli během letních měsíců,“ popsal mluvčí.

Nabídkové ceny se podle Kolouška pohybují v rozmezí 14 až 35 milionů bez DPH. „Čeká nás sanace skalních svahů, omezení působení nepříznivých povětrnostních vlivů, vody a mrazu. Práce se budou týkat zejména odstranění nestabilních částí a jejich zajištění ochrannou sítí s podloženým protierozním geosyntetikem,“ vysvětlil.

Stejně tak ŘSD chystá úpravu okružní křižovatky v Měšicích, která má trvat asi čtyři měsíce. „Úpravu asfaltového souvrství plánujeme na druhou polovinu roku, ale ještě nebylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. I zde bychom rádi začali v letních měsících,“ shrnul Adam Koloušek.

Stejně to vypadá i s dostavbou pravého jízdního pásu dálnice D3 u motocentra v Táboře. „Aktuálně máme vysoutěženého zhotovitele a získali jsme stavební povolení,“ zrekapituloval. Realizace má být rychlá. „Má trvat jen 40 dní a vyjít na necelých 12 milionů, chceme to stihnout během léta za podobné úpravy provozu jako je dosud,“ podotkl s tím, že stavět chtějí po nabytí právní moci povolení. „Stavbě již nic nebrání, majetkové spory jsou již vyřešené,“ dodal Koloušek.

Táborského regionu se dotkne i omezení mezi Řípcem a Doňovem na silnici I/23 na Jindřichohradecku. Uvedené opravy a stavby, které investuje ŘSD se uskuteční za částečných uzavírek.

Krajské dopravní akce a projekty

Mosty i silnice na Táborsku opravuje nebo bude opravovat také kraj prostřednictvím své společnosti Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Jak pro Deník vysvětlila krajská tisková mluvčí Hana Brožková, některé investuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Úplná uzavírka začala v pondělí 13. května na mostě přes Oltyňský potok u obce Stádlec, ta potrvá až do 20. října. „Jde o rekonstrukci mostu za 15,3 milionu s DPH,“ upřesnila. Další úplná uzavírka začala v úterý 21. května v Mladé Vožici. „Zde jde také o rekonstrukci mostu tentokrát přes Blanici, ta má trvat do 28. září,“ dodala Brožková s tím, že finanční náklady činí něco málo přes 19 milionů s DPH.

Za plné uzavírky kraj opravuje v Meziřící u Dražic přemostění přes Vlásenický potok od 3. dubna až do 31. srpna, cena stavby je 14,4 milionu s DPH. Modernizaci komunikace v průtahu obcí Vesce u Soběslavi začala 15. května a potrvá až do 11. prosince. „I zde jde o úplnou uzavírku, kromě silnice, kterou investuje kraj částkou 19,5 milionu včetně DPH, zde obec ze svého rozpočtu hradí rekonstrukci místní kanalizace a vodovodu,“ zmínila mluvčí.

Další omezení dopravy lze očekávat ve Veselí nad Lužnicí na silnici II/147 ve směru od kostela Povýšení sv. Kříže na obec Sviny, kde má dojít k opravě necelého kilometru komunikace. „Aktuálně hledáme ve výběrovém řízení zhotovitele, doba realizace se odhaduje na 35 kalendářních dní. Předpokládáme, že stavět se bude v období od července do září,“ uvedla Hana Brožková.

Podobně je to v případě rekonstrukce silnice II/409 mezi Planou nad Lužnicí a Turovcem, kde se má komunikace úplně uzavřít odhadem od srpna do října. I zde zatím není znám stavitel, hotovo má být asi za 50 dní od předání staveniště.

Aktuální informace k dlouhodobým uzavírkám na Táborsku i na silnicích nižších tříd lze najít zde a také tady.