Jak informoval mluvčí města Tábora Luboš Dvořák, termín samospráva zvolila úmyslně. "Vycházíme z faktu, že se jedná o prodloužený víkend, který rodiny využijí k odjezdu z města. Proč se práh musí opravit? Po provedení červencové opravy ulice 9. května, v rámci obnovy objízdných tras po dlouhodobé stavbě Budějovické ulice, se ukázalo, že zpomalovací práh neplní funkci retardéru," vysvětlil.

Město Tábor v červenci přesto stavbu neprodleně pustilo do provozu, aby v turistické sezoně byla třída 9. května průjezdná s tím, že náprava se uskuteční později. "Při předání místní komunikace od zhotovitele, firmy PORR, město zjistilo, že stavba vykazuje vady, mimo jiné ve zpomalovacím prahu, který není proveden podle projektové dokumentace," konstatuje Dvořák.

Během rekonstrukce ulice 9. května se musí řidiči vyrovnat nejen s úplným uzavřením opravovaného úseku, ale i se změnami v okolních ulicích. Parkování bude možné na vyznačených místech.
Výmoly a koleje z ulice 9. května zmizí, Táborští ale musí počítat s uzavírkou

Stavbu řešil Odbor investic a strukturálních fondů, který zajišťoval i funkci stavebního dozoru. Pokládka asfaltových vrstev je činnost, kterou stanovují technologické a jakostní předpisy. Pokládku provádí zhotovitel. Do řízení pokládky, vytýčení stavby, nastavení strojů a organizace procesu nelze třetími osobami zasahovat. To je v kompetenci zhotovitele a ani technický dozor stavebníka není k tomuto oprávněn. Technický dozor kontroluje provedení stavebních prací podle projektové dokumentace. To také investor, město Tábor, po ukončení prací provedl. Vady byly sepsány a předány zhotoviteli, aby je odstranil.

V daném místě nedochází ke zpomalení vozidel na vjezdu do ulice 9. května ani před přechodem pro chodce. V částech přechodu pro chodce vyčnívá obrubník nad vozovkou, čímž není zajištěna potřebná bezbariérovost přechodu. Všechny tyto nedostatky je třeba napravit.

Odbor dopravy proto stavební firmě schválil žádost o povolení uzavírky a stanovil objížďky kolem Husova parku, Nerudovou a Erbenovou ulicí, přičemž ulice budou po dobu opravy obousměrné a opatřeny značkami se zákazem zastavení. "Město Tábor se omlouvá řidičům za dočasné omezení," uzavírá mluvčí Luboš Dvořák. (lep)