Je dobojováno, posty rozdány, smlouva podepsaná, konečně bouchlo šampaňské a cinkly skleničky. Teď už novým radním zbývá podstoupit jen  formální hlasování při ustavujícím zastupitelstvu. To už na naplánované podobě vedení města nic nezmění. Jiří Fišer vytvořil silnou koalici 19 mandátů. Silnější byla jen dvakrát: po volbách v roce 1990, kdy ji vytvořilo 20 zastupitelů z tehdejších třiceti, a při prvním úřadu Františka Dědiče v roce 2002. Ten se mohl opřít o sílu 21 hlasů ze sedmadvaceti.

Kanceláří starosty Jiřího Fišera se v pátek večer po dvaceti vyjednávacích dnech neslo uvolnění, radost, smích i žertíky. Přesně v této euforii ho starosta odstartoval v sobotu 11. října, kdy se ukázalo, že jeho politické hnutí vyhrálo  a oproti předchozímu období si polepšilo o dva mandáty.

Zeptali jsme se, jak jsou s výsledkem dohody zástupci jednotlivých subjektů spokojeni:

Jiří Fišer z T2020. Starosta Jiří Fišer, T2020: „Teď jsme na jedné lodi a už se nechci vracet k tomu, kdo co prosadil a z čeho musel couvnout. Je to výsledek dohody a teď jde jen o to, abychom spolupracovali. Z mého pohledu bylo vyjednávání relativně hladké, což bylo dáno naším dobrým volebním výsledkem, kdy jsem věděl, že možností, jak to udělat bez nás,  zase tolik není. Je ale úplně normální, že se vymýšlejí různé způsoby, jak vítěze obejít. To je třeba monitorovat, ale zároveň počkat. Pak přijde chvíle, kdy jsou všichni unavení a už to chtějí mít za sebou, v tu chvíli je potřeba začít jednat a prosadit svoji myšlenku. Já si myslím, že táborská koalice je vyvážená, jednak tím, že respektuje vůli voličů, a jednak dosažením mého cíle postavit koalici silnější než jenom 14 nebo 15 míst. Může to sice způsobit více heterogenní debaty, nicméně ta stabilita pro Tábor byla podle mne žádoucí, neboť poslední čtyři roky byla často na hraně a to nebylo jednoduché."

Michaela Petrová, Jinak!Michaela Petrová, Jinak!: "Já jsem potěšená, že koaliční kolegové mi vyšli vstříc v plánované optimalizaci, zkvalitnění a většího zpřístupnění MHD a po určitých analýzách třeba i zlevnění jízdného. Rozhodně ale nemohou jezdit  dva autobusy po sobě a pak půl hodiny nic. Získala jsem rezort dopravy, takže určitě chci řešit i Čekanice, ale dopravuje nutné řešit koncepčně, neboť hoří téměř v každé části města. Velmi ráda bych ale  dotáhla alespoň z části přeložku Chýnovská – Vožická a zpřístupnění průmyslové zóny."

Olga Bastlová ČSSD

Olga Bastlová, ČSSD: „Myslím, že jsme dosáhli přijatelného kompromisu, kdy byly akceptovány i některé naše požadavky, a mohli jsme se tak domluvit. Například jsem velmi ráda, že mi zůstala sociální oblast a mohu pokračovat ve své rozpracované práci, například na seniorském domě, a že mám tedy možnost některé svoje vize dokončit. Finance už mi nezůstaly, ale jako „zdravé" je předávám kolegyni i s tím, že úvěrové zatížení jsme snížili o 50 milionů, takže dnes je kolem 170 milionů. Nově jsem převzala Bytes, kde mne čeká řešení spousty problémů, ale nejdříve se musím s prostředím i pracovníky Bytesu pořádně seznámit."

 

Petr Novák, ANO 2011.Petr Novák, ANO 2011: "Koaliční smlouva je postavená velmi dobře, my její znění kvitujeme. Například jsme chtěli prosadit pozici městského energetika, ta sice není v koaliční smlouvě přímo zakomponovaná, nicméně už vzniká. Líbí se nám, že se  smlouva více zaměřuje na finance města, chtěli jsme také větší podporu mládeže i sportu, a i to v ní je. Protože nemáme žádného uvolněného radního, tak jsme získali pozici předsedy finančního výboru, neboť naší silnou stránkou jsou finance. Soustředit se chceme  na správu i hospodaření města."