Už pátý ročník kurzu obecných zemědělských činností pořádala VOŠ a Střední zemědělská škola v Táboře. Škola je držitelem akreditace pro provádění těchto kurzů v rámci rekvalifikačního programu schváleného ministerstvem zemědělství a ke studiu se jí hlásí zájemci z celého kraje. Letos se do kurzů, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou pro získávání podpory z Programu rozvoje venkova, přihlásilo 26 zájemců. Výuka probíhala prezenční formou studia v rozsahu 300 vyučovacích hodin včetně samostudia, individuálních konzultací, zpracování závěrečného projektu a praxe. Účastníci se po splnění všech základních podmínek stali vlastníky platného osvědčení. Hana Trešlová ze Sudoměřic u Bechyně včera v poledne už svůj certifikát hrdě držela v rukou, zatímco Aleš Opatrný z Hořovic měl ještě horkou chvilku před sebou.