Při jejich návštěvě se diskutovalo o odměňování a přetíženosti zaměstnanců i o přesčasech. Oba hosté zavítali do nemocnice už ráno a prohlédli si několik oddělení. Setkali se také s představiteli vedení nemocnice.

Podle Josefa Středuly bylo setkání přínosné. Pracovní podmínky v táborské nemocnici zhodnotil jako velmi dobré. „Vlastník se tu dlouhodobě snaží investovat jak do zlepšení podmínek pro personál, tak i pro pacienty, a to je velmi cenné,“ shrnul šéf odborů s tím, že v táborské nemocnici pracují špičkoví zaměstnanci poskytující špičkovou péči.

Velkou radost mu udělala návštěva dětského oddělení. „Musím říct, že to byla ukázka toho, že se i v nemocnici této velikosti dají udělat obrovská kouzla po stránce nejen technické, ale i vizuální,“ nešetřil pochvalami. Dodal, že je tu také řada ohrožení, o kterých se otevřeně bavili a přesahují hranice Jihočeského kraje. Jako nebezpečnou vnímá snahu zrušit superhrubou mzdu.

Byl potěšen, že se zdejší nemocnice zaměřuje na mnoho oborů. Jako vážnou problematiku označil práci zaměstnanců v karcinogenním prostředí. „Domluvili jsme se s investorem, že se na tuto otázku podívá blíže,“ řekl.

Diskuse se také vedla o tom, jak ocenit zaměstnance, kteří zde pracují delší dobu. „Budu rád, když se situace v českém zdravotnictví stabilizuje. Možná i nemocnice jako táborská by mohla být příkladem,“ dodal Josef Středula.

Dagmar Žitníkovou překvapilo, že si zdejší zaměstnanci nestěžovali na přetížení. Podle ní by uvítali odměňování formou tarifních tabulek. „Je třeba poděkovat odborové organizaci a také managementu za vynikající práci,“ uzavřela Dagmar Žitníková.