Zachytit na fotoaparát místa, která možná již brzy zaniknou, může být napínavým zážitkem spojeným s objevováním nedávné historie a zároveň i možností uchování cenných informací pro budoucí generace.

Máte zkušenosti s Urbexem v jižních Čechách? Chcete se pochlubit svými objevy? Či si popovídat o této zálibě? Pošlete nám svoje snímky, textové materiály nebo jen kontakt na email: redakce.ceskobudejovicky@denik.cz. Rádi se tématu budeme věnovat v širším rozměru.

Lokalita nedaleko Chýnova je proslulá těžbou vápence, hned čtyři vápenky zde patřily knížeti Schwarzenbergovi. V roce 1878 se tu těžbě tak dařilo, že zde byla vystavěna dokonce třetí velká pec na pálení vápna. Dokonce odtud vyjel první silniční parostroj v Čechách od anglického výrobce Aveling & Porter, jehož úkolem byla přeprava vápna do Tábora. Ačkoliv jezdil denně a přepravoval 100 až 150 q (metrických centů) materiálu, muselo s odvozem pomáhat ještě dalších 10 koňských potahů.

Správa jeskyní ČR buduje kopii historické výtopny průmyslových lokomotiv ze slavné éry těžby vápence v kamenolomu v Pacově hoře.
Návštěvnické centrum Chýnovské jeskyně povyrostlo, už stojí hrubá stavba

Lomy tu s velkou vápenkou postavenou před 1. světovou válkou propojovala úzkokolejná dráha o rozchodu 700 milimetrů. Vápenictví se v regionu zachovalo do roku 1964, vápenka v této lokaci byla zbourána v roce 1972.

Zachycené objekty, které jsou určené k demolici, sloužily jako šatny zaměstnanců kamenolomu a výtopna lokomotiv. Nyní zde řádí spíše vandalové a zanechávají po sobě graffiti na zdech.

Jedna z posledních nevyužívaných budov po slavné značce ČKD, 29. 7. 2021.
Jak dopadla budova kdysi slavně značky ČKD? Podívejte se

URBEX je zkratka z anglického Urban Exploration, což znamená v překladu městský průzkum. Většinou se zaměřuje na nepřístupné urbánní či industriální lokality. Milovníci Urbexu navštěvují opuštěné prostory jako továrny, školy, domy, ale i průmyslová zařízení, hrobky a další zajímavá místa. Jde o moderní koníček, zábavu spojenou s uměním. Někdo tuto činnost odsuzuje, její vyznavači ji však považují za dobrodružství, věnuje se jí velký počet mladých lidí, kteří dodržují nepsaná pravidla. Pro vstup do objektů se nemá používat násilí, z místa si „lovci“ odnášejí jen snímky a zanechávají maximálně stopy.

Zdroj: Youtube

Tato záliba je na hraně zákona, nemovitosti mají své soukromé vlastníky. Lepší je se na návštěvě zkusit předem domluvit, pokud je to možné, vyrážet ve skupině nejméně dvou lidí, protože hrozí i úrazy. Koníček je považován za nebezpečný i z důvodu, že je možné se setkat s agresivními bezdomovci, či narkomany, které opuštěné objekty vyhledávají a přebývají v nich.