Když se přetrhne nit sousedských vztahů, tak to bolí. Většinou jednu stranu o něco víc než tu druhou. To je i případ dvou rodin z táborského Blanického předměstí.

Manželé Levých obývají domek po rodičích, kteří jej postavili již v roce 1940. Rodina tak patří k jedněm z nejstarších usedlíků v Jesenského ulici. Také jejich bezprostřední sousedé bydlí v domku po svých předcích. Jestliže dříve spolu rodiny vycházely v dobrém, jejich potomci už o hezkých sousedských vztazích mluvit nebudou. A podle Levých nepomůže ani lahev vína, jíž chtěli Pecháčkovi zakopat válečnou sekeru.
Rozkol nastal postupnou výstavbou nových objektů za plotem Pecháčkových. Úřady jim sice vše povolují, ale Dušanovi a Evě Levých tím do života přinesly trápení.

Navíc jejich argumenty nikdo nechce slyšet. S postupným obestavěním plotu jako přímí účastníci stavby nesouhlasí.
„Když začali přistavovat dům a pak garáž, ještě jsme nic nenamítali. Ale stavěli přímo na hranici našeho pozemku, tak jsme se šli na stavební úřad zeptat, jaká vzdálenost od hranice se musí dodržet. Naší stížností jsme vyvolali místní šetření,“ uvádějí manželé Leví.

Postup úředníků, ať již v Táboře nebo Českých Budějovicích, je dnes čílí daleko víc než samotné zpřetrhání dobrých vztahů s Pecháčkovými. „Kdybychom se na to místní šetření nevnutili, tak ho udělají bez nás. Sousedům na všechno vydávají výjimky a od začátku jednají v jejich prospěch,“ míní Dušan Levý.

Oba manželé cítí, že se už zastání nikde nedovolají. Z jednání s úřady mají obsáhlou složku, ale na lidské pochopení zatím nenarazili.
„Spíše na aroganci, nikoho nezajímá, že po stěně garáže k nám stéká voda a všude kolem nám roste už jen mech a voda zatéká až do sklepa. Teď mají sousedé založenou další stavbu, takže se plocha stěny ještě zvětší,“ obává se Dušan Levý dalšího přístavku.

„Projekt této stavby je na stavebním úřadě, a přes ty je třeba postupovat. Když proti nám štvou celou čtvrť, tak si myslím, že domluva je marná,“ říká Štěpán Pecháček. Vzkazuje však, že na pozemek voda zatékat nebude, v projektu je to podle jeho slov řešeno tak, jak si sousedé přáli.
Ani jeho ženě Haně se nepodařilo prolomit ledy nabízenou lahví vína. Nad pošramocenými vztahy ale nejásá. „Je to možná škoda, ale co s tím,“ pokládá otázku.

Špatný pocit však v Levých zůstává, jejich poklidné bydlení v rodinném domě utrpělo šrám. Roky stavební činnosti, kdy od sousedů kvílí cirkulárky a další stroje, ho změnilo v utrpení, o němž nikdo kompetentní nechce slyšet. A přestože i v odborných časopisech se radí, že sousedů stavba má být od hranice vašeho pozemku dva metry, v tomto případě to neplatí, i když by se tím hodně změnilo.

Vyjádření SÚ -Vzdálenost stavby umístěné na pozemku RD nesmí být od společných hranic menší než 2 m.
Podle místních podmínek a s ohledem na charakter zástavby je možno až na hranici pozemků. V tom případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné otvory, zejména okna a musí být zamezeno stékání vod nebo spadu sněhu na sousední pozemek.
Výjimku lze povolit pokud se tím neohrozí bezpečnost a ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Sousedé jsou účastníky tohoto řízení.