Příjemci sociálních dávek si pro ně od ledna chodí právě na úřady práce, které jsou teď jediným výplatním místem. Nejen na otázku, proč se v Táboře netvořily dlouhé fronty žadatelů, odpověděl ředitel ÚP Tábor Pavel Kačor.

Co znamená převod agendy pro váš úřad?
Samozřejmě zpočátku nutnou konsolidaci, neboli vstřebat nové kolegy, poznat agendy, o kterých zatím až tolik nevíme. Takže za pochodu řešit celou řadu věcí.

Kolik nových pracovníků jste k tomu získali?
Nepřešli k nám všichni, protože ministerské zadání bylo takové, že s převzetím agend nesmíme navýšit počet zaměstnanců. Z toho důvodu jsme v roce 2011 prošli třemi vlnami snižování počtu pracovníků úřadu, kterými jsme uvolnili kolem dvaceti míst právě pro nové kolegy. Převzali jsme dvě třetiny lidí a s těmi musíme zajistit celou agendu. Převzali jsme tři: příspěvek na mobilitu, na péči a dávky hmotné nouze. Statisticky vyplatíme řádově tisíce dávek měsíčně navíc.

Co se mění pro příjemce dávek?
Pro příjemce zejména tady v Táboře se nic podstatného nemění. Máme totiž to štěstí, že městský sociální odbor, který jsme vstřebali, sídlí v naší budově. Když to řeknu zjednodušeně, stačilo nám přendat cedulky na dveřích a pracovnice zůstaly tam, kde jsou na ně klienti zvyklí. Asi největší změna vůči klientům je právě u příspěvku na mobilitu, protože jde o úplně novou dávku. S tím je spojeno to, že všichni, kteří dosud pobírali dávky, které tato nová nahrazuje, musí v průběhu ledna k nám a zažádat o ni.

A jak vysvětlíte, že právě v Táboře nejsou fronty?
Možná je to místním naturelem klientů, že to nejsou lidé, kteří se hned v první dny nového roku vrhnou na úřady. Ničím jiným si to vysvětlit nedokážu. Ale jak říkám, mají na to celý měsíc, proto k nám nemusí přijít hned v prvních dnech, byť jsme to očekávali. Když to ale na druhou stranu nestihnou, o lednovou dávku na mobilitu přijdou.

Všichni z vaší spádové oblasti budou muset dojet do Tábora?
Ne, dostupnost se vůbec nemění, dokonce se možná lehce zvyšuje, protože na našich kontaktních pracovištích je možné si formulář podat a my už si ho po vlastní ose doručíme a zpracujeme. Takže fyzicky sem každý přijet nemusí, ale může využít našich pracovišť v Sezimově Ústí, Mladé Vožici a Bechyni.

Kolik by jich mělo dorazit?
Co se týče příspěvku na mobilitu, tak by měly mít nárok zhruba čtyři tisíce lidí. Tím, že by všichni měli přijít v lednu, tak by to mělo být za den v průměru dvě stě lidí. To se ale zatím nestalo, takže ten nápor teprve přijde.

Připomeňte nové povinnosti pro klienty.
Jedním slovem je možné říct, že jde o zpřísnění systému, nicméně v tom smyslu, že postihnout by mělo zejména klienty, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a závislí na dávkách. My teď budeme mít řadu možností je vysílat na veřejnou službu a další aktivity, které doposud povinné nebyly.

Čeho by se měli obávat?
Nejvíc by se měli jak klienti, tak zaměstnavatelé bát černé, nelegální práce, která je obecně dost rozšířená a v novém zákoně jsou podstatně zvýšené pokuty. Pro člověka, který takovou práci vykonává, se pokuta z deseti tisíc zvýšila na sto tisíc. Pro zaměstnavatele pak z maximálních pěti milionů vzrostla sazba až na deset milionů s tím, že je stanovena i minimální výše pokuty, a to čtvrt milionu korun. To už může být pro obě strany hodně citelné, až likvidační. Bohužel si to řada klientů, kteří se nechají na takovou práci zlákat, ani neuvědomuje.

Takže budete vysílat častěji kontrolory do terénu…
To je vlastně další změna v systému, neboť kontrolní pracovníci úřadů práce byli k prvnímu lednu převedeni pod inspektoráty bezpečnosti práce. Již tedy nejsou zaměstnanci úřadu práce, byť budou sídlit v naší budově a budeme s nimi postupy kontrol koordinovat. My už je na kontroly můžeme vysílat pouze nepřímo, a to když například dostaneme anonym, které nepodceňujeme. To si myslím bude fungovat i nadále.

Jak se osvědčilo, že se někteří nezaměstnaní musejí pravidelně hlásit na Czech Pointech?
Tak zatím nejde o masové měřítko, tento systém funguje pouze od prosince a jde tedy spíše o zkušební provoz. Nicméně je to další z povinností, které zpřísňují systém. První poznatky jsou takové, že skutečně řadu klientů, kteří pravděpodobně měli černou práci, to otrávilo natolik, že se z evidence úřadu práce odhlásili. Těžko totiž hledali obhajobu, proč se v daný termín k nám nemůžou dostavit. To je právě smysl tohoto systému, aby ho nezneužívali ti, kteří někde na černo pracují. V tuto chvíli ale jde celorepublikově jen o desítky lidí.

Kdy přijde ke slovu sociální karta?
Měla by začít fungovat od druhého čtvrtletí, počítá se s dubnem. Prospěšná může být pro obě strany. Pro klienty je podstatné, že ve většině případů se dobrovolně rozhodnou, zda ji chtějí využívat. Zejména u lidí, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi a kde budeme mít podezření, že s penězi nakládají nežádoucím způsobem, neboli, že za ně platí útratu za alkohol v herně, tak těm budeme moci sociální kartu přikázat a i zamezit určité platby. V tomto směru si myslím, že to bude docela pokrokový nástroj.

Určitá změna nastala i u veřejné služby. Skutečně na ni budete posílat hned každého nezaměstnaného?
V podstatě můžeme kohokoli, kdo je v evidenci déle než dva měsíce. Tak to říká zákon a z toho vznikla panika. Náš interní pokyn je ale takový, že budeme do veřejné služby přednostně zapojovat lidi, kteří jsou opravdu dlouho, tedy rok a více, bez práce.

Bude pro ně dost míst?
Odhaduji, že pět set míst v okrese jsme schopní zajistit.