Ivana Kudějová pracuje v Diecézní charitě České Budějovice jako fundraiserka. Před Velikonocemi zajišťovala projekt Pomlázky pro charitu a potkat ji lze také v Krajském asistenčním centru promoci Ukrajině (KACPU) na českobudějovickém letišti. V rozhovoru pro Deník přiblížila, jak se charita stará o koordinaci utečenců a zajištění jejich aktuálních potřeb.

Diecézní charita České Budějovice již 30 let pomáhá prostřednictvím sociálních služeb lidem v krizi a akutní nouzi nebo ohroženým sociálním vyloučením. „Ulehčujeme život zdravotně postiženým, seniorům, lidem bez domova, obětem domácího násilí i cizincům, kteří u nás žijí. Pomáháme při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo požáry. Věnujeme se také podpoře vzdělávání dětí a mládeže v chudých oblastech světa,“ shrnula Kudějová.

Počty uprchlíků z Ukrajiny v Jihočeském kraji k 20. dubnu 2022.Zdroj: Deník/ Redakce

Nyní se zaměstnanci charity také zapojili do pomoci ukrajinským migrantům. „V českobudějovické diecézi najdou uprchlíci hned několik možností pomoci, jde o poradnu pro cizince a migranty, která nabízí odborné poradenství, konkrétně pomoc při zajištění zaměstnání, pojištění, informace k pobytu v ČR,“ vysvětlila.

Jednotlivé charity po celé diecézi pomáhají přímo v místě svého působení, poskytují poradenství, vyhlašují finanční, potravinové či materiální sbírky. „V každé místní charitě koordinuje pomoc humanitární pracovník. Diecézní charita zajišťuje také ubytování Ukrajinců v českobudějovické diecézi, a to ve spolupráci s Biskupstvím českobudějovickým, všemi místními charitami, jednotlivými farnostmi a věřícími,“ dodala.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) ve středu 30. března 2022.
V centru pomoci Ukrajině se provoz zklidnil, docházejí ale ubytovací kapacity

Jak vypadá váš pracovní den v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) na Letišti České Budějovice? Jaké úkoly zde plní diecézní charita?

Na letišti máme zaměstnance z charit z celé českobudějovické diecéze (Jihočeský kraj, část Plzeňského kraje a kraje Vysočina) a dobrovolníky. Máme na starosti koordinaci uprchlíků při jejich registraci. Zároveň také zajišťujeme hlídání dětí v dětském koutku, než si rodiče vyřídí potřebné dokumenty. Pracovní den začíná v 7 hodin ráno a končí v 19 hodin večer, kdy se střídá noční směna. Na noční směnu chodí pouze dobrovolníci, jelikož už tam není taková kumulace Ukrajinců. Pouze zaevidují, když v noci někdo přijede, přidělí pořadové číslo a opět je vystřídá denní směna.

Denně zde projde registrací už menší množství válečných uprchlíků z Ukrajiny než na začátku (max. 800, nyní 150 až 200), kolik z nich vyhledá vaši pomoc?

Nelze to říci s určitostí, jelikož je to registrační centrum pro celý Jihočeský kraj, tudíž ne všichni mohou naši pomoc využít. Podpoříme týdne zhruba několik set lidí, někteří z nich využijí služby našeho kontaktního místa, kde zajišťujeme výdej potravin a poskytujeme základní informace. Jiní využijí současně i poradnu pro cizince a migranty přímo v sídle v Kanovnické ulici, kde pomáháme uprchlíkům s hledáním zaměstnaní, zajištěním kurzů českého jazyka, nalezením ubytováním, či poskytujeme další odborné poradenství.

Tým posttraumatické péče. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na Letišti České Budějovice a práce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
V očích mají smutek, strach i nejistotu, říká členka posttraumatického týmu

Máte nějaké praktické zkušenosti z jiných mimořádných událostí v našem kraji? I mimo něj?

Diecézní Charita se podílela v roce 2019 na pomoci při výbuchu bytového domu v Lenoře. V loňském roce jsme se zapojili do celocharitativní pomoci při tornádu na jižní Moravě. Nyní před Velikonocemi jsem např. organizovala sbírku Pomlázky pro charitu. Výtěžek z akce chceme věnovat na pomoc při řešení živelních pohrom, katastrof a havárií či jiných mimořádných událostí na území českobudějovické diecéze. Je důležité zmínit, že finanční pomoc při mimořádných událostech rozdělujeme individuálně, a to na základě sociálního šetření.

Jak funguje kontaktní místo pro uprchlíky?

Na KACPU rozdáváme uprchlíkům letáčky se základními kontakty na poradnu pro cizince a migranty a nonstop krizovou linku. Utečenci využívají služeb naší poradny, kterou charita provozuje již téměř 30 let. Někteří se samozřejmě vracejí, a to například z toho důvodu, že potřebují nějakou naši dlouhodobější pomoc. Na Diecézní charitě bylo mimo to otevřeno ještě kontaktní a poradenské místo pro Ukrajince. Ti sem mohou přijít od pondělí do pátku, vždy od 10 do 17 hodin, zde nabízíme poradenství v ukrajinštině, dále pak základní potravinovou pomoc a řeší další potřebné věci spojené s pobytem v České republice. Ve specifických záležitostech odkazuje uprchlíky do poradny pro cizince a migranty, kde s nimi dále pracují.

Všimla jsem si, že jste rozdávala i hračky a ošacení, odkud tyto věci pocházely?

Co se týče hraček a oblečení, tak jsem nějaké na KACPU přinesla z domova, nějaké hračky mi daly kolegyně z naší poradny, další věci (oblečení a hračky) jsou ze sbírky, kterou pro ukrajinské migranty pořádalo Biskupské gymnázium v ČB (BIGI). Oblečení na fotografii pro kojence je zrovna ze sbírky od BIGY. Věci, které jsem na KACPU přinesla, jsem chtěla darovat uprchlíkům osobně. Bylo hezké vidět rozzářené obličeje dětí, když jsem jim hračky dávala. Jinak oblečení a hračky na KACPU dodává Český červený kříž (ČČK).

Na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) na Letišti České Budějovice denně slouží kolem 14 policistů z cizinecké policie i pořádkové služby.
Policisté uprchlíky lustrují, pomáhají jim s vízy i varují před podvodníky

Nabízíte i hygienické potřeby či potraviny?

Co se týče hygienických balíčků, tak je na KACPU rozdává Český červený kříž (ČČK), my ne. V Diecézní charitě České Budějovice poskytujeme hlavně potravinovou pomoc, kterou si uprchlíci mohou vyzvednout v kontaktním místě na Kanovnické 18. Potravinové balíčky jsou dovezené z Potravinové banky Jihočeského kraje, i z charitní potravinové sbírky. Ta se koná každou sobotu až do konce dubna. Lidé mohou přinést trvanlivé potraviny přímo do sídla Diecézní charity České Budějovice. Zaměstnanci z nich pak připravují další potravinové balíčky. Tato pomoc je velmi potřebná. Za poslední dobu jsme rodinám rozdali přes 300 balíčků týdně (cca 600 podpořených osob). V případě potřeby zajistíme také základní materiální pomoc.

Co je nyní nejdůležitější pro utečence?

Důležité je nyní uprchlíky začlenit do společnosti, proto u nás mají možnost zapsat se do kurzu českého jazyka, který je zdarma. V současné době probíhá 13 kurzů a všechny jsou plně obsazeny.

Zažila jste během svého nasazení v KACPU, nějaký příběh, na který nezapomenete?

Ukrajinských uprchlíků centrem prošlo hodně. Jednalo se převážně o matky s dětmi, některé dokonce přišly i s kojenci. V současné době se příliv uprchlíků na KACPU snížil. Řešili jsme a stále řešíme spíše aktuální potřeby uprchlíků (jídlo, oblečení, hygienické potřeby, ubytování a vyřízení dokumentů). Na konkrétní příběhy zde není čas. Ukrajinští migranti bývají po náročné cestě unavení a vyčerpaní a jsou rádi, když vyřeší to nejnutnější a mohou si jít konečně odpočinout. 

Jak na vás osobně působí migrační krize a prostředí, v kterém pracujete?

Jsem ráda, že mohu aspoň pomoci. Koordinace uprchlíků na KACPU mi připadá smysluplná. Uprchličtí migranti mají vše na vyřízení na jednom místě a nemusí obcházet jednotlivé úřady.