Stavební úpravy G-centra, konkrétně domova pro seniory v ulici Kapitána Jaroše před nemocnicí, zdárně pokračují. Investuje se do opravy střechy a světlíku nad atriem, nové fasády, opravy balkonů, přístavby venkovního schodiště i přístavby výtahu.

Jak vysvětlil vedoucí odboru investic Karel Hotový, nejsložitější je oprava světlíku nad atriem. „Je to atypická konstrukce, která se musí kompletně vyměnit za plného provozu. Zatékalo tam, pokoušeli jsme se zajistit někoho, kdo to opraví jako samostatnou akci, ale ani na šest vypsaných výzev se nikdo nepřihlásil,“ uvedl Karel Hotový.

Teprve když odbor jako zadavatel spojil zakázku s výstavbou výtahu a dalšími pracemi, přihlásila se společnost Památky Tábor.

VÝMĚNA STŘECHY

Mimo tuto zakázku se zjistilo, že střechu nejde opravit. Radní města proto schválili navýšení ceny o zhruba 1,5 milionu korun, díky nimž dojde k výměně střechy.

Celou investici má stavební firma dokončit 18. ledna 2020, cena podle smlouvy o dílo činí 23,7 milionu korun včetně DPH.

Vedení G-centra jednoznačně vítá, že do atria přestane zatékat a budova bude lépe vypadat. Život se stavbou ale není jednoduchý. „Oprava nás omezuje v tom, že pracovníci nemohou naše klienty v teplých dnech vyvážet do zahrady tak, jak jsou zvyklí, protože kvůli stavbě došlo k záboru části zahrady. Dále jsme velmi omezeni tím, že jsou zalepená okna igelitem z důvodu nátěru fasády, a proto nelze větrat. To jsou asi největší problémy,“ uvedla ředitelka G-centra Jaroslava Kotalíková.

G-centrum vzniklo v roce 1998 a jeho zřizovatelem je město Tábor. Poskytovaných služeb postupně přibývalo, kromě domova pro seniory tak nabízí i pečovatelskou a odlehčovací službu, denní stacionář, azylový dům pro ženy a matky s dětmi či noclehárnu pro lidi bez přístřeší.Služby využívá přibližně 700 klientů, o něž se stará 145 zaměstnanců.