Když před dvěma lety umírala Jaroslavě Novákové maminka, jak ráda by tehdy přijala jakoukoli pomocnou ruku. Starala se o ní, dokud to jen trochu šlo. Když došly síly, nezbývalo nic jiného, než využít služeb táborského G–centra.

„Zpočátku jsem měla maminku doma a střídali jsme se v péči o ní se sestrou. Ke konci už se to nedalo zvládnout. Kdyby nám v té době ale někdo nabídl pomoc, mohl nás občas vystřídat, pomohl s pomůckami, poradil, mohla být u nás určitě déle, možná až do samého konce,“ míní mladá žena z Tábora.
I tak jí tato zkušenost změnila život. Jaroslava Nováková poznala, že by jí práce s nevyléčitelně nemocnými uspokojovala. Kdo ví, možná že se brzy připojí k týmu nově vznikajícího domácího hospicu Jordán. „V těchto chvílích probíhá registrace sociálních služeb, ale už nyní fungujeme jako nestátní zdravotnické zařízení a mnoho služeb můžeme lidem nabídnout,“ říká jedna z autorek tohoto projektu Jana Špačková Chalupská.

Podmínkou poskytování služby domácího hospicu je, aby v pečující rodině byl alespoň jeden člověk, který je připraven starat se o nemocného 24 hodin denně. V tom se Jordán liší od častějších pobytových hospiců.

„Je štěstí, že výborně spolupracujeme s domácí péčí Tereza a vlastně na ni navazujeme. Je nutné si ale uvědomit, že naše služby jsou dost specifické. Často vstupujeme do rodin na třicet, ale i patnáct posledních dní života jejich blízkého,“ vysvětluje Jana Špačková.

Hospic zahrnuje celý komplex služeb, z nichž nejzásadnější spočívá v pomoci nemocnému od bolesti. V čele týmu tedy stojí lékař – specialista na paliativní medicínu. Po ruce mu je zdravotní sestra. Sociální pracovnice pomohou pro změnu se stykem s úřady, s vyřizováním sociálních dávek, nabídne rodině poradenství a podají informace i v oblasti kompenzačních pomůcek.

„V týmu jsou také pečovatelky, které budou zajišťovat takzvané odlehčovací služby. Když si bude potřebovat rodina na pár hodin odpočinout, nebo si něco zařídit, bude moci využít jejich pomoci,“ uvedla druhá z autorek projektu Marie Sovadinová

Velmi důležitou roli hraje v hospicu i tým dobrovolníků, kteří pomohou v činnosti neziskové organizace, ale po roce školení i v samotných rodinách.
„Externě spolupracujeme také s psychologem a psychiatrem. Jsme prioritně zdravotně sociální středisko, ale když rodina projeví zájem, můžeme nabídnout i duchovní pomoc. Spolupracujeme s táborskými církvemi,“ doplnila Marie Sovadinová.

Díky sponzorskému daru se podařilo Jordánu kompletně zrekonstruovat prostor v domě v Žižkově ulici. O adventu by jej chtěli slavnostně otevřít a oficiálně se představit městu. Součástí této slavnosti bude také dobročinná aukce, jejíž výtěžek pomůže zajistit provoz domácího hospice. Účast na zahájení přislíbil herec Jan Kačer.