„Ze své pozice jsem byl zodpovědný za koordinaci veškerých pohybů ženijních a stavebních strojů, opravy či údržby. Dále za zabezpečení proškolení obsluh ženijních strojů, kterými jsme v prostoru disponovali. Veškeré úkoly se koordinovali s velitelem uruguayské ženijní čety, která byla našim výkonným prvkem," popsal svoji hlavní náplň práce na základně.

Kromě toho prověřil také svoje znalosti získané ve stavební oboru na vysoké škole při budování výcvikového polygonu pro jednotku EOD a řešení mimořádných úkolů v rámci údržby infrastruktury objektů v prostoru odpovědnosti. „Řešení projektu pro výcvik v oblasti EOD spočívalo od prvotního zadání úkolu, přes upřesnění požadavků EOD jednotky, získání finančních prostředků, zpracování kompletní výkresové dokumentace, dohled nad samotnou realizací až po dokončení projektu jako takového, které dokončil můj nástupce.“

Pro majora byla tato mise vůbec první zkušeností s prací v mezinárodním prostředí. Celkem se této operace v současné době účastní příslušníci ozbrojených sil 13 zemí. „V mojí kanceláři se mnou seděli Kanaďané, Novozélanďané, Američané i občanští zaměstnanci z Velké Británie a projekční inženýři zastoupení místními. Vůbec poprvé jsem blíže spolupracoval například s Japonci či Nory.“

Velkým přínosem bylo pro Žeravu využití a zdokonalení znalostí anglického jazyka. „Základem bylo používat jednoduchou angličtinu. I tak mi ale dalo práci se zorientovat v určitých speciálních názvech a zkratkách. Sami rodilí mluvčí, jak byli z různých koutů světa, s tím měli kolikrát problém se shodnout. Trvalo mi to přibližně 3 měsíce, než jsem se do toho dostal a byl schopen řídit vlastní porady.“

Při své práci často využíval příslovečné české improvizace, kterou postupně přebírali i ostatní národy. „Jedna věc je postupovat podle SOP neboli podle Standartních operačních postupů, které máme všichni naučené. Druhá věc je ale realita, která je úplně jiná a vy musíte, ať chcete nebo ne, občas improvizovat.“

Podle slov ženisty z Bechyně byla největším přínosem zkušenost s mezinárodní spoluprací. „Zúročil jsem při ní své znalosti ze stavebního oboru a zároveň jsem se naučil efektivně používat anglický jazyk. Našel jsem si mezi kolegy spoustu nových přátel, se kterými budu, doufám, i dál v kontaktu. A doufám, že se mi podařilo pokračovat v kvalitní práci, kterou zde nastavili předchozí ženisté,“ uzavřel.

• Organizace Multinational Force nad Observers (MFO) se sídlem v Římě vznikla na základě mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem v srpnu 1981, kdy stát Izrael vrátil území Sinaje Egyptu. Hlavním cílem organizace, a její mise na Sinaji (od dubna 1982), je dohlížet na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody.
• Mise MFO Sinaj využívá v oblasti Sinaje dvou základen – jižní základnu v Šarm aš-Šajchu, kde je lokalizované velitelství mise, a částečně severní základnu na Sinaji v El Gorah.
• Mezi hlavní úkoly MFO patří provoz kontrolních a propouštěcích míst (tzv. checkpointů), hlídková a pozorovatelská činnost podél hranic Egypta a Izraele a na území Sinaje a zajištění volné plavby přes Tiranskou úžinu.
• Ve strukturách velitelství MFO na Sinaji působí od listopadu 2009 tři důstojníci Armády České republiky.
• Od 4. listopadu 2013 pak v misi slouží i jednotky leteckého kontingentu – letecký a pozemní personál AČR – s letounem CASA C-295M o počtu 15 osob.

Zuzana Králová