Proti záměru starostové i obyvatelé dotčených obcí vedou dlouholetý odpor. Neklidnou atmosféru ale teď rozvířila další zpráva: SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) žádá o povolení ke stanovení průzkumného území.

Podle Edvarda Sequense ze sdružení Calla zatím nejsou známé podrobnosti prací: „Má se určit plocha, kde budou průzkumy. Jenže nikdo neupřesnil, kde se má vrtat, či jak se bude provádět seismický průzkum. Teoreticky se můžeme všichni ještě divit ."

Detaily budou až v projektu geologických prací, který bude schvalovat krajský úřad. Obce ale už nebudou účastníky řízení. Podle SÚRAO by se první průzkumy dělaly metodami, které nenaruší krajinu, tedy pomocí drobných vrtů do hloubky maximálně tří metrů na odběr vzorků. Ty mají odkrýt vhodné podmínky pro hlubinné úložiště.

Jenže naštvaní občané nechtějí kývnout ani na průzkum. „Nikdo s úložištěm nesouhlasí. Bylo i referendum. Kdo by stál o to, aby měl pod barákem jaderné úložiště? Ani průzkum nechceme," zlobí se František Jelínek ze Svoříže, která by patřila k zasaženým obcím.

Starostové a SÚRAO jednali

Právě minulé úterý jednali starostové na pracovní skupině (pozn.red: má přispět k transparentnosti procesu při výběru vhodné lokality) se zástupci SÚRAA.

„Předtím se naposledy sešla pracovní skupina v květnu, protože potom docházelo už jen k podrazům. Co totiž zástupci státu slibovali, hned porušovali. Zapomněli nám například říct, že je požádáno na ministerstvu životního prostředí o povolení na stanovení průzkumných území a čachrovali s tím, že je jakoby nepodala správa úložišť, ale Diamu, které „nic neslíbilo"," vyjadřuje své rozhořčení starosta Nadějkova Zdeněk Černý s tím, že právě státní podnik Diamo zajišťuje geologický průzkum.

Za SÚRAO Jiří Slovák při setkání pracovní skupiny odůvodnil, že postoupení podání žádosti Diamu bylo z čistě personálních důvodů. Také se vyjádřil k tomu, proč nejsou popsané podrobnosti prací při průzkumu území.

„Máme obecný projekt, který hovoří o metodách, ale konkrétní plán na každou lokalitu bude přizpůsoben místnímu prostředí a v tento moment jej nelze popsat v žádosti o průzkum území. Ze zákona to není nutné a v tuto chvíli ani možné. Předpokládáme, že jej včas projednáme s dotčenými obcemi," slibuje Jiří Slovák.

Svoji nespokojenost neskrývá ani starosta Jistebnice Vladimír Mašek: „Co se týká jednání pracovní skupiny, tak stát nám něco slíbil, a nesplnil. Navíc nás poškodil v tom smyslu, že nebude vyplácet za průzkum plné kompenzace. To by pro nás znamenalo, že přijdeme o sedm milionů. Veškerá jednání navíc jsou v režii SÚRAA, které se drobnými krůčky snaží hnát situaci kupředu," zhodnotil starosta Jistebnice a dodal, že se mu nelíbí ani postoj některých obcí, které tvrdí, že úložiště nechtějí a jednají dál.

„Všechny vytipované lokality v republice nejsou v tomto směru jednotné. Úložiště není podle mě smysluplné a potřebné," uzavřel starosta Vladimír Mašek.

Nemají povolení

Jak ale upřesnil Edvard Sequens ze sdružení Calla, které lobbuje za obce, povolení zatím vydané není. Upozornil, že v zásobě mezi lokalitami stále zůstávají Boletice. Také se mluví o lokalitách v okolí jaderných elektráren.

„Je vypsané výběrové řízení na zhodnocení okolí jaderných elektráren. V těchto lokalitách totiž SÚRAO očekává vstřícnější přístup obcí. Jenže je tam nevhodné geologické podloží," shrnuje Edvard Sequens.
Tím, že došlo k podání žádosti na stanovení průzkumného území, se přestává brát ohled na názory obyvatel dotčených obcí, kterým je přislíbeno, že průzkumy nebudou bez jejich souhlasu.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu, které SÚRAO řídí, se tak vrátilo k silovému přístupu. Přitom až do konce roku 2012 opakovaně a veřejně slibovalo starostům a občanům v místech plánovaných průzkumů, že je nezahájí bez jejich souhlasu," komentuje Edvard Sequens s tím, že ve všech lokalitách, kde by mohlo úložiště vzniknout, se sepsalo sedmadvacet úspěšných referend, ve kterých obyvatelé úložiště jednoznačně odmítli.

Úložiště na svém území usnesením zastupitelstva odmítá i Jihočeský kraj.