Rozsáhlá investice Vodárenské společnosti Táborsko do rekonstrukce kanalizace v ulici Na Parkánech definitivně končí. Po důležité výpadovce směrem na Bechyni, která obsluhuje dvě základní školy a Staré město, se od pátku 30. srpna bude opět jezdit. I když jen dočasně.

Vozidla budou jezdit po provizorním povrchu, který by vydržel v řádu měsíců, ale poslouží motoristické veřejnosti do pondělí 16. září ráno. V neděli 15. září skončí festival Táborská setkání. Po slavnostech se do ulice na 14 dní vrátí stroje. Práce začnou až od 8 hodin, to znamená, že ranní spoje MHD ještě odjedou.

Výběrové řízení na položení finálních vrstev asfaltu, které organizoval Jihočeský kraj, vyhrála společnost Porr. Ta do ulice nastoupí v pondělí 16. září. Do neděle 29. září se v ulici budou konat uzavírky, ale vždy po etapách, jak byla veřejnost dosud zvyklá (Křižíkovo náměstí – Školní náměstí, Školní náměstí – Hotel Dvořák). Nastane ještě uzavírka úseku Hotel Dvořák – Bechyňská ulice.

„Každá etapa se bude dělat načisto, do finálního povrchu,“ uvedl vedoucí městského Odboru dopravy Jan Pávek.

„Po jednáních nakonec budeme realizovat tři etapy s tím, že každá z etap se bude provádět za plné uzávěry. V každé etapě provedeme odfrézování, vybourání, osazení mříží a armatur, následně položení ložné a obrusné vrstvy v plném rozsahu,“ doplnil Borek Růžek, vedoucí provozu JIH firmy Porr. Do neděle 29. září firma stihne všechny tři etapy.

PRODLEVA MĚLA SVÉ DŮVODY

Jihočeský kraj, který je investorem povrchu vozovky, vyhlásil výběrové řízení na dodavatele ve čtvrtek 15. srpna. Do té doby čekal, zda na zakázku získá dotaci, což se nepodařilo. Dále vstoupila v platnost nová asfaltová vyhláška, která určuje, kdy je asfalt vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

„V případě ulice Na Parkánech se podle odebraných vzorků rozhodlo, že se starý asfalt nemusí speciálně skládkovat, ale může se recyklovat na místě,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Komise Jihočeského kraje firmu vybrala v pátek 23. srpna a v pondělí 26. srpna výběr schválila speciálně k tomuto účelu svolaná mimořádná Rada kraje.

Firma Porr byla schopna nastoupit do ulice už ve středu 4. září s frézou a v pondělí 9. září s finišerem. Konečné řešení dospělo k variantě, že firma Porr práce zahájí po etapách až po slavnostech Táborská setkání 16. září.

ODKLAD MÁ SVÉ VÝHODY

Silnice bude v provozu od pátku 30. srpna do pondělí 16. září (ráno). Během této doby se ukáží nestabilní místa po dočasném zapravení vozovky. Společnost Porr vše odfrézuje, položí v nejvíce namáhaných místech geomříže a v celé šíři vozovky pak nové modifikované vrstvy asfaltu.

„Město Tábor se omlouvá především za délku trvání uzavírek ulice Na Parkánech, ale řada okolností nebyla v jeho moci a nemohlo je ovlivnit. Věříme, že motoristická veřejnost přijaté řešení pochopí,“ sdělil koordinátor komunikace s veřejností a médii Luboš Dvořák.