Tedy s výjimkou jednoho týdne, kdy má být průjezdná křižovatka u Brisku směrem od Mladé Vožice rovně k nádraží. Délka uzavřeného úseku bude 745 metrů. Průjezd nebude umožněn ani vozidlům Integrovaného záchranného systému.

Jak vysvětlil starosta Tábora Štěpán Pavlík, jedná se o investiční akci Jihočeského kraje, který potřebuje do konce roku prostavět dotační peníze. „Jeho záměrem bylo akci realizovat už v letních měsících, ale intenzivním jednáním zástupců města se podařilo dohodnout zahájení realizace nových povrchů těchto ulic až po spuštění provozu na Budějovické ulici,“ uvedl starosta.

V 1. etapě půjde o uzavírku silnice II/137 v ulici Vožická společně s uzavírkou silnice II/123 v ulici Zavadilská včetně společné křižovatky u Brisku, ve 2. etapě půjde o uzavírku silnice II/123 v ulici Zavadilská. Stavba by měla trvat zhruba tři týdny a pro řidiče to bude znamenat využití objízdných tras.

Uzavírky jsou pro dané úseky stanovené takto:

1. etapa – Z Čekanic po silnici III/00346 na křižovatku se silnicí III/0335. Na Mladou Vožici pokračovat po silnici III/00346 na Starou Vožici do Mladé Vožice. Do průmyslové zóny ulice Vožická je objízdná trasa vedena po silnici III/0335 přes Hlinici na silnici II/137 a po ní do ulice Vožická. Ve směru od ulice Vožická je objízdná trasa vedena po silnici II/137 před Mladou Vožici, dále po silnici III/00341 doTábora.

2. etapa – Po silnici II/123 na silnici I/3 a po ní na dálnici D3. Po dálnici D3 na silnici I/19 sjezdem na silnici II/123 přes Čekanice, obousměrně.

Délka objízdné trasy činí 11 km/16 km.

Pokud tedy motorista míří do místních částí Hlinice či Záluží, pojede přes Čekanice, podjede dálnici D3, pokračuje po staré vožické silnici a v lese u Bradačky odbočí doprava na Hlinici a po silnici II/137 do Záluží. Řidič nákladního vozu, který pojede od Písku a potřebuje do průmyslové zóny ve Vožické ulici, opustí za Jordánem obchvat města a vydá se rovněž přes Čekanice, Hlinici a kolem Záluží až do cíle.

Stejná trasa se týká nákladních aut mířících do zóny od Pelhřimova s tím rozdílem, že obchvat opustí před Jordánem. Na zpáteční cestě je kamionům určen směr přes Mladou Vožici. Je nutné ještě podotknout, že stavbou nedotčená ostatní okolní silniční síť zůstává ve stávajícím stavu bez omezení a je plně využitelná.

Co se týče autobusových spojů MHD, uzavírka se dotkne linek 30, 40, 20 a 21. Při 1. etapě bude linka 30 odkloněna z autobusového nádraží (AN) pod Černé mosty a do ulice Chýnovská zpět na trasu. Vynechá zastávky Vodňanského, Na Kouřimově a Zavadilská.

Spoje linek 20 a 21, které jsou směrovány do ulice Stránského, př. do ulice Vožická, pojedou z AN po trase, obslouží zastávku Na Kouřimově, odbočí do ulice Jesenského, Blanická a Soví zpět na trasu. Budou vynechány zastávky Stránského, DITA, případně Brisk a.s. a Vožická Elektroizola.

Linka 40 obsluhuje lokalitu Záluží a Hlinice. Pro zabezpečení provozu této linky bude provoz veden po objízdné trase přes Měšice a přes Školní statek Měšice v obou směrech. Budou vynechány v obou směrech zastávky Zavadilská, Brisk a.s., Vožická Elektroizola a u spoje 16 také zastávky Na Kouřimově a Vodňanského. Po objízdné trase přes Měšice a Školní statek budou také vedeny mimořádné spoje k zastávce Vožická Elektroizola. Tyto autobusy vynechají zastávku Brisk a.s. a budou se otáčet v zastávce Vožická Elektroizola.

Při 2. etapě se na původní trasu vrátí linky 20 a 21. Z důvodu uzavírky Zavadilské ulice bude provoz linky 30 zachován jako při první etapě. Linka 40 bude po dobu 2. etapy vedena z AN přes ulice Valdenská, Vodňanského, Vožická zpět na trasu. Vynechá zastávku Vodňanského. Náhradní zastávka Na Kouřimově. Vybrané mimořádné spoje k zastávce Brisk a.s. a Vožická Elektroizola budou vedeny přes ulice Purkyňova, Valdenská, Vodňanského Vožická zpět na trasu.