Je to nejspíš jen formalita. Schválíme vyhlášku a až nabyde platnosti, udělíme titul čestného občanství Vladimíru Vyhlídkovi. Jak jasné to bylo všem zúčastněným možná ještě na začátku tohoto týdne. Dokud nepřišel na radnici dopis podepsaný Novotný J.

„Mons. Vyhlídka pro město ani pro chýnovskou farnost nikdy nic neudělal. To se bude každému návštěvníkovi Chýnova udělovat od teď titul čestný občan?“ chce znát pisatel.

Dopis zamával míněním některých zastupitelů natolik, že rozhodnutí o udělení titulu odložili. V nové vyhlášce je navíc zakotveno, že návrh na jeho udělení musí vzejít z řad zastupitelů.
„Klidně bych tento návrh podala, ale obávám se, že v této situaci bude neprůchodný,“ uvedla Jiřina Novotná. Sama o Vyhlídkovi hovoří jako o člověku, kterého si váží a obhajovala ho tím, že rozhodně nemohl za to, že svou službu nevykonával v Chýnově.
Také starosta Pavel Eybert se pokusil objasnit, co čestné občanství obnáší. „Prezident Masaryk kupříkladu nikdy nebyl v Chýnově, a přesto mu byl titul udělen. V tuto chvíli bylo ale nejrozumnější věc odložit. Necháme školskou a kulturní komisi, aby tuto záležitost znovu prověřila a rozhodovat už bude nové zastupitelstvo.“ Dodal, že pravděpodobně někomu není po chuti, že by se titul dostal do církevních kruhů.

Návrh na udělení čestného občanství Vladimíru Vyhlídkovi vzešel z vyšehradské kapituly, kde byl monsignor kanovníkem. Od roku 1939 nebyl titul ve městě nikomu udělen a institut jeho udělení nebyl ošetřen žádnou legislativou. Chýnov musel proto schválit novou vyhlášku. Ta vešla v platnost během září.