Také letošní rok se chystá mladovožická radnice do dalšího zvelebování města. Jednou z jejích priorit je bezpečnost, ustoupit proto bude muset část parku na Morávkově náměstí u místní základky. Neúnosnost současné situace potvrdil i místostarosta Václav Slabý. „Obzvlášť v době, kdy rodiče přivážejí děti do školy, vznikal na místě hrozný chaos. Je skoro zázrak, že zde nikdy nedošlo k nějakému zranění,“ uvedl.

Radnice se proto rozhodla na místě provoz usměrnit dopravními značkami a snížením rychlosti. Dojít by mělo i na zpomalovací prahy. Navíc zde nově vzniknou tři krátkodobá parkovací místa určená pouze pro nastoupení a vystoupení dětí z automobilu.

Kromě zlepšení dopravní situace před základní školou je pro následující rok připraveno několik dalších úprav. Současně dojde také k opravě parkoviště mezi zvonicí a farou.

„Snížíme zde obrubník, aby neměla delší auta problém s parkováním,“ upřesnil místostarosta. Na parkoviště pak naváže nový chodník okolo kostela, který budou tvořit kamenné dlažební kostky. Projekčně je již také připravena stavba parkoviště na rohu ulic Milady Jugmanové a Táborské.

V rámci akce vzniknou další parkovací místa v režimu časově regulovaného parkování v centru města. Úpravy povrchu se dočká také ulice Ronovská – po rozsáhlé akci spočívající ve zvětšení kapacity kanalizace bude výkop přes zimu samovolně hutněn provozem, v jarních měsících nutno komunikaci dodělat.

ROZŠÍŘÍ LÉKÁRNU
Radnice má v plánu také vybudování nových nebytových prostor pro obchod v bývalé čekárně na Husově náměstí.

„Rádi bychom tam přestěhovali květinářství, které je nyní v budově bývalé staré pošty. Tyto prostory by pak posloužily pro rozšíření lékárny,“ upřesnil Václav Slabý.

Rezervu má město v rozpočtu připravenou. Je totiž výrazně přebytkový, počítá s příjmy ve výši zhruba 83 milionů a výdaji necelých 69 milionů.