Investorem nového mostu
u Trocnova je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Zakázka je vysoutěžena na necelých 85 milionů korun.

Zatím zahájila stavební firma skrývku ornice a další přípravné práce. Nově dojde k napřímení komunikace, která dosud překonávala železniční trať „esíčkem“. Délka mostu bude 162,5 metru. Řidiči ale musejí v místě počítat s úplnou uzavírkou do 31. března a následně pak od 15. června až do 30. listopadu 2021.

V ostatních obdobích by měl být provoz pouze omezen. Dokončení se plánuje nejpozději letos v prosinci. Podle Josefa Razíma z Trocnova sice napřímení komunikace umožní řidičům, aby se v budoucnu vyhnuli nepříjemnému „esíčku“, ale místní mají obavu z toho, že to může způsobit nadměrnou dopravní zátěž na silnici skrz vesnici, která pro to není uzpůsobena. Mimo jiné totiž nový most umožní průjezd nákladních aut nad 14 tun.

Hálkova ulice v Českých Budějovicích.
V Hálkově ulici Budějovice pozemek neprodají. Trafostanice tam nebude

V nedalekých Strážkovicích už také začaly práce na dlouho připravovaném obchvatu obce. Ten plánuje Jihočeský kraj postavit ve dvou letech za 116 milionů korun.

Řidiči budou moci začít využívat obchvat Strážkovic v listopadu 2022. Obchvat umožní zejména rychlejší spojení na trase mezi Českými Budějovicemi, Trhovými Sviny a Novými Hrady. A zároveň zlepší životní úrovně obyvatel Strážkovic. „Vozovku o délce 2,127 kilometru budou tvořit dva jízdní pruhy, které budou rozšířeny o stoupací pruh o délce 700 metrů,“ popsal parametry budoucího obchvatu Antonín Krák.