Kauza, která se táhne už od roku 2006, se týká zmanipulovaných konkurzů podniků. Obžalováno bylo celkem dvanáct lidí, kteří měli organizovat či se jinak podílet na zločinném spolčení.

Konkurznímu soudci Jiřímu Berkovi a konkurzním správcům X. Y. a Danielu Thonatovi vyměřil táborský soud devítiletý trest odnětí svobody. Zproštěni viny byli Vladimír Šiša, Jan Harangozzo a Pavel Hlavatý. Marta Čiháková byla sice uznána vinnou, od uložení trestu pro ni však soud upustit.

Hlavní figura, podle níž se celé kauze o jedenácti zmanipulovaných konkurzech říká, v úterý u vynášení rozsudků chyběla. Ústecký soudce Jiří Berka je podle slov svého obhájce Rudolfa Axmanna psychicky na dně.
Berka byl jednou z hlavní postav případu, ve kterém bylo v šesti obžalobách obžalováno 12 lidí z organizování či jiné účasti na zločinném společení. Z dvanáctky unikli trestu čtyři lidé.

„Marta Čiháková byla sice uznána vinnou, ale trest by byl tak nízký, že jsme od jeho uložení upustili,“ vysvětlil předseda senátu Zdeněk Kučera a dodal, že zproštěni viny pak byli Vladimír Šiša, Jan Harangozzo a Pavel Hlavatý.
Nad ostatními soud vynesl tresty odnětí svobody od 6,5 do devíti let.

Devět let si mají odpykat hlavní tvůrci zmanipulovaných konkruzů firem. Kromě Berky, který jako soudce o nich rozhodoval, má na stejně dlouhou dobu do vězení nastoupit Daniel Thonat a X. Y. Soud má zato, že Thonat konkurzy vyřizoval, zatímco X. Y. je považován za šedou eminenci, která vše organizovala.

Většina aktérů byla shledána vinnými ze zločinného spolčení či účasti na něm, porušení povinností při správě cizího majetku nebo zneužívání pravomoci a uplácení. Berka by si měl trest odpykat ve věznici s ostrahou. Většina obhájců a i státní zástupkyně Daniela Smetanová však pravděpodobně využije práva na odvolání.

„Tyto tresty jsem čekal, protože na kauzu byl vyvíjen velký tlak. Vnímám u ní i politický podtext,“ řekl novinářům advokát Axmann, který o odvolání také uvažuje.
Smetanová signalizovala, že na místě podá odvolání proti zprošťujícím výrokům rozsudku. „A ve zbytku, protože se jedná o změny, které nejsou tak výrazné, zvážím podání odvolání po doručení písemného vyhotovení rozsudku,“ řekla ještě před skončením líčení.

Kauza ústeckého soudce Jiřího Berky má kořeny v roce 2003. Tehdy začalo trestní řízení s Danielem Thonatem, který v té době působil jako správce konkurzní podstaty. Vyšetřování odstartoval konkurz Union banky. Thonat pak dokonce nějakou dobu v hlavním líčení vystupoval jako chráněná osoba, neboť se ke svým skutkům rozhodl plně doznat a s vyšetřovateli spolupracovat. Svého práva se pak na začátku roku 2008 vzdal.

Od roku 2003 se podezřelé konkurzy začaly nabalovat a rostl i počet stíhaných osob. Nejvyšší soud přiřadil ke kauze i korupční aféru Národního bezpečnostního úřadu, v němž působil Vladimír Šíša, který byl včera obžaloby zproštěn.

První obžaloba padla v prosinci roku 2005, poslední – šestá, v prosinci 2008. To už ale případ od roku 2006 začal rozplétat táborský krajský soud s předsedou senátu Jiřím Bernátem, který se v průběhu řízení musel vyrovnat nejen se spletitostí událostí, ale i s námitkou státní zástupkyně z pražského Vrchního zastupitelství Daniely Smetanové, která ho označila za podjatého s tím, že předjímá určitá rozhodnutí. Vrchní soud v Olomouci však námitku shledal jako nedůvodnou.

Na konci dalšího roku předal Bernát štafetu Zdeňku Kučerovi. Ten má dnes v kanceláři tisíce stran spisu.
„Jen protokol o hlavním líčení má kolem čtyř tisíc stran. Každá ze šesti obžalob má v průměru sedmdesát stran a k tomu další nespočet stran příloh. Nejobsáhlejší je první obžaloba, která má přes sto svazků,“ ilustroval pomocí čísel obsáhlost případu.

K tomu je však nutno připočíst výši škody, kterou aktéři způsobili státu i věřitelům úpadců. Dosáhla minimálně na 400 milionů, kdyby se však obžalovaným podařilo dotáhnout do konce i další konkurzy, škoda by se počítala o řád výš.
Případnými odvoláními se bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.

Článek byl aktualizován dne 16. 10. 2019.