U sochy mistra Jana Husa, která pochází z rukou umělce Františka Bílka, v Husově parku se včera v 19.30 shromáždilo přibližně padesát lidí. Všichni si přišli připomenout již 598 let do doby, kdy byl Jan Hus upálen v Kostnici.

Památka českého reformátora byla slavena již nedlouho po jeho smrti. Jan Hus se stal příkladem odvahy i opravdovosti pro generace našich předků. Přestože se jednalo o totožnou osobu, měnil se obraz oslavovaného člověka i mučedníka.

Hus jako předzvěst i jako kacíř

„Postava jihočeského reformátora byla představována jako předzvěst nové reformované církve nebo jako kacíř. Hus byl hrdinou národního i sociálního pokroku, pro jedny blouznivec, pro druhé vizionář," říkal v proslovu publiku z Husova pomníku historik Husitského muzea v Táboře Richard Vlasák.

Všechny tyto podoby odráží snahu předchůdců se s ním konfrontovat. Hus není postavou pro poutě či kolotoče. Kazatel, reformátor i člověk nám bude bližší, sundáme-li ho z pomníku.

„Husova smrt v Kostnici byla završením jeho životní pouti, pečetí pod listinou jeho skutků, jíž byla stvrzena platnost jeho slov i činu. V těchto dnech slavíme 600 let od příchodu Jana Husa do jižních Čech. Jeho pobyt zde byl odpovědí na možný interdikt vynesení nad Prahou. Teolog a filozof našel útočiště na Kozím hrádku," dozvěděli se posluchači také z úst Richarda Vlasáka.

Intelektuál navyklý městskému ruchu musel hledat cestu k věřícím, jimž káže pod lípou a mezi ploty, což také poznamenává ve své postile.

Dnes se proto k jeho příchodu na Kozí hrádek, které je datováno před 600 lety, koná právě zde velkolepá akce nazvaná Pod lípou a mezi ploty aneb Hus na Kozím hrádku.

Program:

V první části programu poukážeme ctěnému publiku na dobové nešvary, ve druhé části pak bude ztvárněn příjezd Jana Husa na Kozí Hrádek, ve třetí večerní části diváci zhlédnou představení o Janu Husovi a jeho době.

14:00 Začínají pracovat stará řemesla:
Středověká kuchyně, pečení placek na ohni, kovář, svíčkař, tkadlena, kat s mučícími nástroji, výroba šperků z drátků, korálků a kamínků, lazebna, prodavač odpustků.

14:00 Středověká hudba, ukázka středověkých písní a tanců a výuka tance pro diváky.

14:30 Přednáška otce Omnibuse o hříchu a vyvolání Ďábla – úsměvná hříčka o hříšném kazateli.

15:00 Vystoupení kejklířů.

15:45 Proces s čarodějnicí – vtipná hra ve které hrají tři herci a tři diváci

16:00 Prodavač odpustků promlouvá s diváky – interaktivní představení, jako kulisa slouží tábor vojáků a lazebna. Hraje středověká hudba.

16.30 Příchod Jana Husa a uvítání s pánem hradu a promluva k lidem.
Během zbytku dne se Jan Hus několikrát objeví mezi lidmi a hovoří s nimi.

17:30 Vystoupení kejklířů.

17:00 Žoldnéři - šermířské představení - šermířská show se všemi středověkými zbraněmi a

ukázka ručních palných zbraní.

17:30 Středověká hudba, ukázka středověkých písní a tanců a výuka tance pro diváky.

18:00 Středověké hry, střelba z luku. Turnaje o ceny v disciplínách: kladení kamenů, boj hadrovými bijáky, jedení klobás.

18:30 Šermířská škola – šermířská show se všemi středověkými zbraněmi a ukázka ručních palných zbraní.

19:00 Středověká hudba. Tanec krásných cikánek.

19:30 Vystoupení kejklířů.

19:00 Přestávka

20:00 Středověká hudba a dvorské tance.

21:30 Vystoupení kejklířů.

21:30 Jan Hus – do cca 22:15