Povodí posuzuje:
• Záměr města posuzuje Povodí Vltavy jako správce Lužnice
s ohledem na odtokové poměry (nesmí dojít ke zhoršení situace za povodně, nesmí tvořit překážku ve vodním toku).

Jak sdělil místostarosta Jiří Rangl, po dokončení protipovodňových opatření mají
v Plané novou promenádu. „Od mostu až k sauně jsme nechali plochu po domluvě s Povodím Vltavy zpevnit a vzniklo tak půlkilometrové nábřeží," popisuje místostarosta.

Tuto zónu chce radnice propojit s Lužnicí pomocí mol a schodišť, a proto si nechala zpracovat studii. „Ta zatím počítá jen s proměnou místa vedle hotelu Lužnice, ale byli bychom rádi, kdyby mola byla v úseku do budoucna tři. To ale záleží na vyjádření správce," nechce předbíhat události Jiří Rangl s tím, že vše je zatím ve stádiu úvah.

Co ale vedení města schválilo, je pořízení čtyřiadvaceti lamp, které promenádu rozzáří už příští měsíc. „Vyjdou zhruba na šest set tisíc korun a budou mít historizující vzhled, aby navodily potřebnou atmosféru," popisuje místostarosta. Město má prý také připravenou studii cyklotrasy, která by na promenádu navazovala.

Aby na vodě přibyly i další prvky, posuzuje Povodí Vltavy odtokové poměry. To znamená, že mola nesmí tvořit překážky při povodni ani za normálního toku. „Vše musí být staticky zajištěné a případné odstranění za zvýšených průtoků musí být zapracováno v povodňovém plánu města Planá," upřesnila tisková mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.