O mantinelech, které by měla mít smlouva k užívání pozemků pod Komorou, už mají jasno. Teď pilují její hrany a bude připravena k podpisům. Tato nová smlouva napraví chyby, které se staly na počátku historie odpočinkového areálu Komora.

Majitelce pozemků tehdejší ujednání s městem dovolilo ze společného svazku záhy vycouvat, čehož využila. To se nyní už stát nemá. Tábor bude ale muset hodně slevit.

„Dohodli jsme se, že novou smlouvu nepůjde vypovědět," naznačila recept nápravy vedoucí odboru správy majetku Dana Švecová. Tábor v tom případě bude muset kývnout na patnáctiletý pronájem půdy, kterou by raději vykoupil.

Druhá strana, již zastupuje právník Vítězslav Dohnal, nevypověditelnost zmírňuje. 
„I když by byla nevypověditelná, tak obě strany ji mohou měnit. Nebude však možné jednostranné zrušení smlouvy a ani nebude bránit případnému prodeji pozemků," upřesňuje Vítězslav Dohnal.

Pokud se ke shodě obou stran podaří sestavit finální podmínky vztahu, budou oba hráči povinni uzavřít nájem na dobu 15 let, jehož výše vzejde z nového znaleckého posudku od nezávislé instituce. Bude závazný a o úhradu jeho nákladů se podělí.

„Znalec bude vycházet z hodnoty pozemku před realizací stavby Komory. Stejně tak při stanovení tržní hodnoty pro prodej pozemků," dodala Dana Švecová.

Dohoda o narovnání počítá i s patnáctiletou opcí a předkupním právem pro město. Tábor tak ale může v nájmu uvíznout na 30 let, což by mohlo stát 30 milionů.

Dana Švecová věří, že finální text předloží radním na jejich srpnovém jednání.

Komora ve při

1. U Nejvyššího soudu leží žaloba ze strany města na zřízení věcného břemene. To by majitelce pozemků dávalo povinnost stavbu na svém majetku strpět

2. Majitelka Jindřiška Jahnová žaluje u okresního soudu město za platbu za užívání jejího majetku. Nesouhlasí s desetikorunou z metru, kterou Tábor platí. Pokud se nyní rychle nezrodí smlouva o narovnání vztahu, soudní jednání začne.