Zkontrolovali násyp pro stabilizování hlavní hráze, dokončené práce na zpevnění břehů pod botanickou zahradou i kamenné opevnění svahu pod sladovnou. Na šachtě uzávěrů se nyní odstraňují poslední závady, které pracovníci obou stran při předpřejímce zjistili. Zároveň začaly zemní práce na parkovací ploše a připravuje se obnova silnic poničených stavbou. Zeminu z provizorní hrázky vozí auta na skládku.

Jak ve zprávě uvedl manažer projektu ze strany Tábora Karel Hotový, v rámci III. etapy projektu pokračuje i výstavba litorárního ostrova (pobřežní pás). Těžba sedimentu již skončila, ale pohyb nákladních aut se ještě nezastavil. Na skládku Hůrka vozí sediment, který na plovárně v mezideponii vysychal, aby byl schopný transportu.

Nad nálezy

Také práce archeologů se pomalu chýlí ke konci. „Archeologové během května ukončí terénní etapu průzkumu Jordánu a naplno zahájí analytickou část výzkumu nalezených vzorků. To znamená, že skončí jejich přítomnost a systematická práce v terénu," upřesnil Karel Hotový k práci odborníků z Husitského muzea v Táboře.

Přesto archeologové budou i nadále zajišťovat odborný dohled nad pracemi, a to až do úplného ukončení třetí etapy. Již na konci dubna skončil také pyrotechnický průzkum.