Borotínská základní škola funguje nepřetržitě 120 let. K výročí si nadělila nové křídlo budovy a také devítimístné auto, jímž sváží děti do školy. V pátek je představila veřejnosti.
V mnoha menších obcích se dnes spíš školy zavírají, než aby byly rozšiřovány. Borotín se v tomto směru zařadil k výjimkám a na místě staré stodoly dnes stojí nové školní křídlo s kompletním sociálním zázemím.

Stavba vyšla obec na bezmála šest milionů a při jejím pátečním otevření byla na všech vidět radost, že se dílo podařilo dovést do zdárného konce. Co všechno přístavba nabízí, představil starosta Borotína Antonín Brož.
„Dříve tady stála stará stodola, tu jsme strhli a na jejím místě nechali postavit novou budovu. Jedna místnost poslouží jako kmenová třída, druhá jako zázemí školní družně. Máme zde i sociální zařízení včetně sprchy, jak je podle nových stavebních předpisů nutné," vysvětlil přítomným.
Při stavbě nové budovy se řemeslníci postarali i o částečnou rekonstrukci té stávající. Školákům tak přibyla nová třída pro pracovní vyučování.
„Dřív jsme tady měli sklady, ale postavili jsme další patro a děti zde budou mít nové dílny," objasnil Antonín Brož.
Obec tak investovala do zkvalitnění výuky žáků kolem šesti milionů.

Salva z děla

Sto dvacet let dlouhou historii školy přiblížila její ředitelka Lenka Pípalová.„Od jedenáctého století, kdy máme první zprávy o Borotíně, zde probíhala výuka. Nejprve v kostele a na faře, potom v místní kampeličce a nakonec v budově, která dnes slouží jako radnice. V roce 1896 byla postavena tato škola," uvedla. A protože podle zápisu v místní kronice zjistili, že otevření školy bylo kdysi provázeno slavnostní salvou, pozvali na oslavu výročí pyrotechnika. Ten vypálil tři rány z hmoždíře, stejně jako jeho předchůdce na konci 19. století. Po salvě se starosta s ředitelkou školy chopili nůžek a společně přestřihli modrou pásku, jako symbol závěrečné tečky za stavbou.

Na děti pak ještě čekalo překvapení. Na prostranství před novou budovu přijel zbrusu nový devítimístný automobil značky Ford Tranzit. Ten doplní současný vozový park školy, která jej už nyní používá ke svážení 40 dětí ze vzdálenějších obcí. Protože školáků je tady celkem hodně, jedno auto už nestačilo.
„Když jsem před pěti lety nastupovala, měli jsme tady 117 dětí. Dnes jich už je 174 a dalších 48 dětí máme v mateřské školce," porovnala Lenka Pípalová.