„Demolice je tedy jen závěrečnou etapou projektu. Cílem investora, jímž je Jihočeský kraj, od počátku bylo, aby práce co nejméně omezily dopravu. Proto se nejprve postavil most nový v napřímené trase a teprve pak odstranil ten původní,“ vysvětlil stavbyvedoucí Radek Houška. Celý projekt vyjde Jihočeský kraj na zhruba 31 milionů korun.

„Demolice potrvá ještě zhruba týden, následně na ni naváže dokončení kamenných dlažeb a drobné terénní úpravy. Práce zde skončí v polovině března,“ upřesnil za společnost Swietelsky stavební Zdeněk Zuntych.

Nový most na silnici třetí třídy 1354 je moderní dopravní stavbou, staticky se složitou konstrukcí, tvořenou dodatečně předpjatým betonovým trámem vedeným v oblouku. Na betonáž mostovky bylo třeba 449 m3 betonu. Před stavbou opěrné zdi se vytěžilo na 1500 m3 zeminy. Zeď ze štípaných betonových bloků měří 45 metrů a vysoká je 6 metrů.

„Likvidovaný most, s klenbou z lomového kamene, už neodolal zubu času. Do konstrukce i římsy teklo, zdivo bylo podmáčené, krycí vrstvy výztuže obnažené, asfalt už přesahoval krajnici. A hlavně jeho šířkový a směrový poměr na předmostích už nevyhovoval současným dopravním nárokům. Proto Jihočeský kraj zvolil radikální a dlouhodobé řešení a nechal postavit most nový,“ uzavřel Zdeněk Zuntych.